بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن

درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن

یکی از جدیدترین روش ها برای درمان کمبود آهن شدید و کم خونی ناشی از آن استفاده از مکمل های آهن بصورت داخل وریدی است. اما هنوز محققان کاملا مطمئن نیستند که استفاده از این روش کارایی بهتری دارد یا مصرف قرص های آهن خوراکی.

در مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسید، کارایی استفاده از دوزهای پایین آهن ساکارز بصورت داخل وریدی با قرص های خوراکی آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در زنان باردار مقایسه شد.

در این مطالعه بررسی ها بر روی 80 زنی که در هفته 33 بارداری قرار داشتند و مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن بودند انجام شد. این افراد بصورت تصادفی یا قرص های خوراکی آهن فومارات، با دوز روزانه 200 میلی گرم عنصر آهن تا زمان وضع حمل، یا بصورت هفتگی 200 میلی گرم کمپلکس آهن ساکارز بصورت داخل وریدی دریافت کردند.

پارامترهای خونی و پروفایل آهن آنها در 36 مین هفته بارداری و نیز در زمان وضع حمل ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد افزایش تدریجی ای در سطح هموگلوبین در هر دو گروه در 36مین هفته بارداری و در زمان وضع حمل مشاهده می شود.

میانگین سطح فریتین در 36مین هفته بارداری در گروهی که آهن داخل وریدی دریافت کردند، 4/7 برابر گروهی بود که آهن خوراکی دریافت کرده بودند. این میانگین در زمان وضع حمل نیز هنوز 2/3 برابر در گروهی که آهن داخل وریدی دریافت کرده بودند بیشتر بود.

همچنین هیچ نوع عوارض جانبی در هیچکدام از دو گروه مشخص نشد و میانگین وزنی کودکان متولد شده در هر دو گروه نیز مشابه بود.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Low-Dose Weekly Intravenous Iron Sucrose versus Daily Oral Iron for Iron Deficiency Anemia in Late Pregnancy: A Randomized Controlled Trial

JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND, Vol 100, No 5 (2017)

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد