بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های گیاهی برای بیماران قلب و عروق

در سالهای اخیر استفاده از مکمل های گیاهی به عنوان درمان بالینی برای بیماری ها و اختلالات مختلف بسیار توسعه پیدا کرده است. یکی از مهمترین کاربردهای این مکمل ها که اخیرا رواج یافته است، استفاده از آنها در درمان اختلالات قلبی عروقی است.

در مقایسه با داروهای مرسوم، مکمل های گیاهی یا داروهای گیاهی نیاز به مطالعات بالینی قبل از خرید و فروش نداشته و نیز نیازی به تصویب رسمی از طرف سازمان های نظارتی نیز ندارند. این دلایل باعث می شود که تاثیرگذاری و ایمن بودن آنها به ندرت ثابت شده باشد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد مروری بر مکمل های گیاهی استفاده شده در درمان اختلالات قلبی عروقی انجام شده و شواهد موجود در مورد تاثیرگذاری یا ایمن بودن هر کدام از آنها نیز آورده شد.

در این مطالعه نشان داده شد که استفاده از مکمل های گیاهی در بیماری های قلبی عروقی در اکثر موارد توسط شواهد علمی مورد حمایت قرار نمی گیرد.

اگرچه بسیاری از این مکمل های گیاهی تاثیراتی بر روی مکانیسم های بیولوژیکی وابسته به سیستم قلبی عروقی نشان می دهند، داده های ناشی از تاثیرات بالینی آنها بر روی سیستم قلبی عروقی بسیار کم است.

در برخی از آنها عوارض جانبی مربوطه، از قبیل افزایش خطر تداخل دارویی، نیز مشاهده شده است. علاوه بر این، در برخی موارد احتمال آلوده کردن سایر دارو ها یا جایگزین شدن با آنها مشاهده شده است که این قضیه می تواند نگرانی زیادی ایجاد کند.

در مجموع، در این مطالعه مشخص شد که مکمل های گیاهی زیر در درمان بیماری های قلبی عروقی می توانند فواید محدودی که مبتنی بر شواهد است داشته باشند:


1-روغن بذر کتان (Flaxeed oil)
2-شیره خار (Milk-thistle)
3-دانه انگور (Grape seeds)
4-چای سبز (Green Tea)
5-زالزالک (Hawthorn)
6-سیر (Garlic)
7-سویا (Soy)


اما فواید مکمل های فوق نیاز است که در مطالعات بزرگتر کاملا تایید شود. همچنین مشخص شده است که این گروه دارای عوارض جانبی محدودی هستند و برخی از آنها مانند چای سبز، زالزالک و سیر ممکن است ریسک بالایی در تداخل با داروهای قلبی عروقی داشته باشد.

نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که هیچ مزیت مبتنی بر شواهد در مورد مکمل های گیاهی گون (Astragalus)، جینسنگ آسیایی (Asian Ginseng) و جینکوبیلوبا (Ginkgo biloba) در درمان بیماری های قلبی عروقی مشاهده نشده است. گذشته از این، گون و جینسنگ آسیایی عوارض جانبی محدودی نیز داشتند. اما بیشترین عوارض جانبی در بین تمام مکمل های گیاهی در زمینه بیماری های قلبی عروقی مربوط به جینکوبیلوبا بود که خطر تداخل زیادی با داروها نیز داشت.

این تحقیق نشان داد لازم است که قبل از شروع به مصرف مکمل های گیاهی، بویژه در درمان اختلالات قلبی عروقی، متخصصان همواره استفاده از آنها را ارزیابی کرده و بیماران را در مورد تاثیرات مثبت احتمالی و عوارض جانبی آن آگاه کنند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 7 مارس 2017 در مجله Journal of the American College of Cardiology به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Herbal Medications in Cardiovascular Medicine

Journal of the American College of Cardiology, Volume 69, Issue 9, 7 March 2017, Pages 1188–1199

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد