بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف هرویین بر هورمون های جنسی

اگرچه استفاده از مواد مخدر غیرقانونی می تواند به عنوان یک عامل خطر مهم برای چندین نوع از بیماری های انسانی تلقی شود، اما براساس تحقیقات تاثیر آنها بر باروری مردان بحث برانگیز است.

در مطالعه ای که به تازگی بطور مشترک توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد، ارتباط بین مصرف هرویین، کیفیت منی و هورمون های جنسی در افراد معتاد و مردان سالم مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه نمونه های خون و منی از 10 مرد معتاد و 20 مرد سالم گرفته شد. پارامترهای منی از جمله تعداد اسپرم ها، تحرک آنها، شکل آنها و مقدار WBC، RBC و سلول های نطفه دار با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. همچنین میزان هورمون هایی همچون FSH، LH، پرولاکتین، استرادیول و تستوسترون در نمونه های خونی نیز با روش ELISA اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد اگرچه مصرف هرویین تعداد اسپرم ها را در مردان معتاد کاهش نمی دهد، اما تحرک اسپرم ها  نسبت به افراد سالم در آنها کاهش یافته  بود. همچنین مشخص شد که مقدار اسپرم های جاذب (immotile sperms) در مردانی که هرویین مصرف می کنند نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.


همچنین با وجود تفاوت های مشاهده شده در پارامترهای منی، هیچ تفاوتی در سطح هورمون های جنسی در بین دو گروه معتاد و سالم مشاهده نشد.

این مطالعه نشان داد اعتیاد به مصرف هرویین اگرچه می تواند تا حدودی بر پارامترهای اسپرم در مردان تاثیر منفی بگذارد اما بر روی سطح هورمون های جنسی آنها چندان تاثیرگذار نیست.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Semen Parameters and Sexual Hormones in The addicted Men following Heroin Abuse

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 44

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد