بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف فولیک اسید توسط مادران باردار و خس خس سینه در نوزادان

ارتباط مصرف فولیک اسید توسط مادران باردار و خس خس سینه در نوزادان

محققان چینی اخیرا در مطالعه ای جالب به بررسی ارتباط بین مصرف مکمل های فولیک اسید در مراحل مختلف بارداری و تاثیر آن در خس خس سینه در نوزاد پرداختند. هدف آنها از این مطالعه یافتن مدت زمان مناسب برای مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری  بود.

در این مطالعه تحقیقاتی بر روی 1320 نوزاد متولد شده در کشور چین انجام شد. داده هایی در مورد این نوزادان و مادر آنها از جمله جنسیت کودک، وزن تولد، فرزند اول بودن یا نبودن، فصل تولد، مبتلا یا غیرمبتلا بودن به خس خس سینه در طول 2 سال اول تولد، سطح تحصیلات مادر، تاریخچه مصرف دخانیات، روش تغذیه، مصرف کردن یا نکردن مکمل های ویتامین A یا D در دوران بارداری و زمان بندی مصرف فولیک اسید در طول دوران بارداری گردآوری شد.

براساس اینکه خس خس سینه مشاهده شده است یا نه این نوزادان به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد مطالعه (379 نوزاد) و گروه کنترل (932 نوزاد).

دو گروه از لحاظ بسیاری از پارامترهای بررسی شده مشابه هم بودند.

نتایج بررسی ها نشان داد در نوزادانی که مادر آنها شروع به مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران میانی یا پایانی بارداری کرده اند، میزان خس خس سینه 1/95 برابر بیشتر از نوزادانی بود که مادر آنها مکمل های فولیک اسید مصرف نکرده بودند.

این مطالعه نشان مدت زمان بندی مصرف مکمل های بارداری نیز علاوه بر مصرف آنها موضوع بسیار مهمی است و تاثیر بسیار زیادی در سلامتی نوزاد و مادر دارد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 30 سپتامبر 2017 در مجله Int J Clin Exp Med به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Correlation between folic acid supplement in different stage of pregnancy and wheezing in infants: a case-control study

Int J Clin Exp Med 2017;10(9):13950-13953, Published September 30, 2017

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد