بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

با مصرف مکمل های فولیک اسید از بیماری های مزمن کلیوی پیشگیری کنید.

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید در کنار روش درمان مرسوم می تواند از پیشرفت بیماری مزمن کلیوی جلوگیری کند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد،  بررسی هایی در این زمینه بر روی 15104 فرد بزرگسال چینی که مبتلا به فشار خون بودند انجام شد.

این افراد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تنها 10 میلی گرم انالاپریل و گروه دوم 10 میلی گرم انالاپریل بعلاوه 0/8  میلی گرم فولات مصرف کردند تا کارایی فولیک اسید در پیشگیری از بیماری مزمن کلیوی در آنها ارزیابی شود.

پس از 4 سال پیگیری و بررسی بر روی این افراد مشخص شد که بیمارانی که فولیک اسید را به همراه انالاپریل مصرف کرده بودند نسبت به آنها که تنها انالاپریل مصرف کرده بودند نرخ کمتری از پیشرفت بیماری مزمن کلیوی را نشان می دهند (3/3 در مقابل 6/8 درصد).

این مطالعه در سال 2017 در مجله Evidence-based practice به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Folic acid supplementation and prevention of chronic kidney disease


Evidence-based practice 20, no. 9 (2017): 13.
JAMA Intern Med. 2016; 176(10):1443-1450

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد