بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین D و سرطان های گوارشی

ویتامین D به عنوان پیش ماده هورمون استروییدی کلسیتریول، که فعالیت های بسیار گسترده ای در سرتاسر بدن دارد، بکار می رود.

یکی از مهمترین نقش های کلسیتریول در بدن مرتبط با موضوعات سرطان است. کلسیتریول مسیرهای سلولی متعددی که در خطرات ناشی از سرطان و تشخیص سرطان تعیین کننده هستند را تنظیم می کند.

تحقیقات علمی نشان داده اند که کمبود ویتامین D با فرایندهای مختل کننده متعددی از جمله خطر شکستگی، پیری، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت و سرطان در ارتباط است.

سوخت وساز 25،1-دی هیدروکسی ویتامین D3 ژن های متعددی را که فیزیولوژی و هموستازی روده را کنترل می کنند، تنظیم می کند. 1،25-دی هیدروکسی ویتامین D3 نقش های مختلفی همچون محافظت از لایه مخاطی، جذب کلسیم و فسفات، دفاع از میزبان در مقابل پاتوژن ها و ایجاد پاسخ های التهابی نیز ایفا می کند.

اگرچه داده های اپیدمیولوژیکی هنوز ناسازگار هستند و آزمایش های مبتنی بر گروه کنترل بر روی انسان ها هنوز به اندازه کافی از فواید ویتامین D در این زمینه سخن نگفته اند، اما نتایج حاصل از چندین مطالعه ارتباطی با اطمینان پیشنهاد می دهند که کمبود ویتامین D خطر پیشرفت سرطان را افزایش می دهد.

 همچنین این تحقیقات پیشنهاد کرده اند که پیشگیری از کمبود ویتامین D و استفاده از مکمل های ویتامین D می تواند یک روش ایمن و اقتصادی برای کاهش شیوع سرطان و بهبود نتایج درمان و تشخیص سرطان ارائه دهد.

در بین سرطان های مختلف، نقش ویتامین D در سرطان ها مرتبط با دستگاه گوارشی بیش از بقیه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

به عنوان مثال، در مطالعه ای مروری که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، نقش برجسته ویتامین D در انواع مختلفی از سرطان های گوارشی از جمله سرطان های مری، معده، کبد، پانکراس و روده بزرگ بررسی شد.

این مطالعه در تاریخ 3  ژانویه 2018 در مجله J Lab Physicians به چاپ رسید.