بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن افسردگی را در زنان باردار بیشتر می کند

کمبود آهن افسردگی را در زنان باردار بیشتر می کند
افسردگی مادر در طول دوره بارداری می تواند زندگی خود او و خانواده او را تحت تاثیر قرار دهد.

اگرچه تحقیقات گذشته نشان داده بودند که کمبود آهن با افسردگی در جمعیت عادی در ارتباط است اما بررسی این ارتباط در دوره بارداری زنان تاکنون گزارش نشده بود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان کانادایی انجام شد، ارتباط بین کمبود آهن و افسردگی در زنان باردار در حین اواسط تا اواخر دوره بارداری بررسی شد.

در این مطالعه 142 زن باردار که بیش از 20 هفته از بارداری آنها گذشته بود به دو دسته زنانی که کمبود آهن دارند (فریتین کمتر از 12 میکروگرم بر لیتر) و زنانی که آهن کافی دارند تقسیم شدند. میزان افسردگی بارداری در دو گروه اندازه گیری و با هم مقایسه شد.

نتایج بدست آمده نشان داد زنان بارداری که کمبود آهن دارند نسبت به آنهایی که آهن کافی دارند بسیار بیشتر در معرض افسردگی بارداری قرار دارند (45 درصد در مقابل 25 درصد).

این نتایج نشان می دهد کمبود آهن می تواند تهدیدی جدی برای خلق و خوی زنان در حین بارداری باشد و افسردگی آنها را افزایش دهد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 4 ژانویه 2018 در مجله Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada تحت انتشار  قرار گرفته است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Iron Deficiency and Risk of Maternal Depression in Pregnancy: An Observational Study

Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, Available online 4 January 2018, In Press..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد