بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

چرا سطح ویتامین D در بدن متغیر است؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که سطح ویتامین D بدن کاملا وابسته به تغییرات فصلی است و در برخی فصول و ماهها کمبود آن شدیدتر است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان رومانیایی انجام شد، تغییرات سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در فصول مختلف در میان جمعیت رومانیایی بررسی شد.

این بررسی بر روی 8024 نفر انجام شد که میانگین سنی آنها 50 سال بود. 1429 نفر از آنها مرد و بقیه زن بودند. هیچ کدام از آنها مبتلا به توده استخوان پایین یا پوکی استخوان نبودند.

نتایج نشان داد که میانگین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در این افراد 18/6 نانوگرم بر میلی لیتر است.

در میان آنها به ترتیب 0/73، 14/4، 55/6 و 86/1 درصد دارای سطح -هیدروکسی ویتامین D سرم کمتر از 4، 10، 20 و 30 نانوگرم بر میلی لیتر بودند.

همچنین مشخص شد که سطح ویتامین D این افراد کاملا به تغییرات فصلی وابسته است بطوری که در ماه سپتامبر (اواخر تابستان و اوایل پاییز) بالاترین سطح و در ماه مارس  (اواخر زمستان و اوایل بهار)کمترین سطح را دارد.

این وابستگی فصلی در تمام گروههای سنی و نیز در زنان و مردان به وضوح مشاهده شد.

نتایج این تحقیق در 11 دسامبر 2017 در مجله Archives of Osteoporosis به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Seasonal variation of serum vitamin D levels in Romania

Archives of Osteoporosis, First Online: 11 December 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد