بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین A چه تاثیری در کنترل بیماری های قلبی عروقی دارد؟

آپولیپوپروتئین های B و A1  به ترتیب مهمترین اجزای پروتئینی لیپوپروتئین های کم-تراکم و پر-تراکم هستند. تحقیقات نشان داده اند غلظت های این آپولیپوپروتئین ها در سرم با خطر بیماری های آترواسکلروز (تصلب شریان) در ارتباط است.

همچنین مطالعات نشان می دهند ویتامین A می تواند در متابولیسم لیپوپروتئین اختلال ایجاد کند و از این طریق غلظت آنها در سرم را تحت تاثیر قرار دهد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان نروژی انجام شد، ارتباط بین سطح آپولیپوپروتئین های B و A1  در سرم با خطر شیوع انفارکتوس حاد قلبی و تاثیر ویتامین A بر شیوع این خطر مورد آزمایش قرار گرفت.

این مطالعات بر روی 4117 فرد با میانگین سنی 62 سال انجام شد که 72 درصد از آنها مرد بودند.

نتایج بدست آمده نشان می داد سطح ویتامین A در این افراد تاثیر زیادی بر غلظت آپولیپوپروتئین های B و A1  در سرم آنها دارد.

همچنین مشخص شد که سطح آپولیپوپروتئین های B و A1  در این افراد با شیوع بیماری انفارکتوس حاد قلبی در ارتباط است. در طول پیگیری وضعیت این افراد در طول میانگین 4/6 سال، 8/2 درصد از آنها دچار بیماری انفارکتوس حاد قلبی شدند.

نتایج این تحقیق در ماه اکتبر 2017 در مجله Atherosclerosis به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Cardiovascular disease risk associated with serum apolipoprotein B is modified by serum vitamin A

Atherosclerosis, October 2017, Volume 265, Pages 325–330

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد