بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی میزان ویتامین E و کاروتنوییدها در آلزایمری ها

تحقیقات گذشته نشان داده اند که استرس های اکسیداتیو باعث اختلالاتی در پاتولوژی بیماران آلزایمری می شود.

برای درک بهتر این موضوع در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انگلیسی انجام شد، ارتباط بین سطح آنتی اکسیدان های چربی دوست (نامحلول در آب) در سرم و بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه غلظت های رتینول، دو فرم ویتامین E (آلفاتوکوفرول و گاماتوکوفرول) و شش نوع کاروتنویید با استفاده از روش کروماتوگرفی مایع با کارایی بالا در 251 بیمار مبتلا به آلزایمر و 308 فرد سالم از نظر قدرت شناخت (به عنوان گروه کنترل) ارزیابی و مقایسه شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح آلفاتوکوفرول و تمام شش نوع کاروتنویید در سرم افراد آلزایمری به مقدار قابل ملاحظه ای پایین تر از افراد گروه کنترل است. در مقابل گاما توکوفرول به مقدار بسیار بیشتری در سرم بیماران مبتلا به آلزایمر وجود داشت.

این نتایج دلالت بر این دارد که سطح بالای آنتی اکسیدان ها می تواند از عملکرد بهتر بیماران آلزایمری دفاع کند. همچنین این نتایج نشان داد دو فرم مختلف ویتامین E می توانند نقش های بیولوژیکی متفاوتی نشان دهند.

این یافته ها نشان می دهد در مطالعات تغذیه ای و برنامه ریزی های انجام شده برای بهبود مشکلات تغذیه ای در آینده حتی تاثیر فرم های مختلف یک ویتامین یا ریزمغذی نیز باید در نظر گرفته شود.

نتایج این تحقیق در ماه سپتامبر 2017 در مجله Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions به چاپ رسید.