بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی میزان ویتامین E و کاروتنوییدها در آلزایمری ها

تحقیقات گذشته نشان داده اند که استرس های اکسیداتیو باعث اختلالاتی در پاتولوژی بیماران آلزایمری می شود.

برای درک بهتر این موضوع در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انگلیسی انجام شد، ارتباط بین سطح آنتی اکسیدان های چربی دوست (نامحلول در آب) در سرم و بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه غلظت های رتینول، دو فرم ویتامین E (آلفاتوکوفرول و گاماتوکوفرول) و شش نوع کاروتنویید با استفاده از روش کروماتوگرفی مایع با کارایی بالا در 251 بیمار مبتلا به آلزایمر و 308 فرد سالم از نظر قدرت شناخت (به عنوان گروه کنترل) ارزیابی و مقایسه شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح آلفاتوکوفرول و تمام شش نوع کاروتنویید در سرم افراد آلزایمری به مقدار قابل ملاحظه ای پایین تر از افراد گروه کنترل است. در مقابل گاما توکوفرول به مقدار بسیار بیشتری در سرم بیماران مبتلا به آلزایمر وجود داشت.

این نتایج دلالت بر این دارد که سطح بالای آنتی اکسیدان ها می تواند از عملکرد بهتر بیماران آلزایمری دفاع کند. همچنین این نتایج نشان داد دو فرم مختلف ویتامین E می توانند نقش های بیولوژیکی متفاوتی نشان دهند.

این یافته ها نشان می دهد در مطالعات تغذیه ای و برنامه ریزی های انجام شده برای بهبود مشکلات تغذیه ای در آینده حتی تاثیر فرم های مختلف یک ویتامین یا ریزمغذی نیز باید در نظر گرفته شود.

نتایج این تحقیق در ماه سپتامبر 2017 در مجله Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Serum concentrations of vitamin E and carotenoids are altered in Alzheimer's disease: A case-control study


Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions Volume 3, Issue 3, September 2017, Pages 432-439

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد