بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مدیریت چاقی با استفاده از ضدچاقی ها نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته است؟

آیا مدیریت چاقی با استفاده از ضدچاقی ها نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته است؟

آیا مدیریت چاقی با استفاده از ضدچاقی ها نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته است؟

با افزایش رو به رشد نرخ چاقی در جوامع مختلف، یافتن روش های مختلف برای درمان چاقی امروزه موضوعی بسیار مهم است.

امروزه حتی برخی افراد رو به مصرف داروهایی تحت عنوان داروهای ضدچاقی آورده اند.

اما در مجموع مدیریت چاقی با استفاده از داروهای ضدچاقی تاکنون نتایج رضایت بخشی در پی نداشته است و بسیاری از آنها در پارامترهای مختلفی همچون کارایی، ایمنی یا تاثیر پایدار در بلند مدت دچار ضعف بوده اند.

محققان دلایل مختلفی برای عدم کارایی داروهای ضدچاقی مطرح می کنند. آنها این کارایی ضعیف را به عوامل مختلفی همچون  پیچیدگی مکانیزم های تنظیم اشتها، عوارض جانبی بسیار جدی برخی از این داروها و مهمتر از اینها نبود استراتژی های درمانی تطابق پذیر همراه با پیگیری مشخصات فردی نسبت می دهند.

با این اوصاف، درمان چاقی با استفاده از داروهای ضدچاقی امروزه یک چالش بزرگ است و به موضوعی بسیار جذاب برای بسیاری از دانشمندان تبدیل شده است.

براساس نتایج بدست آمده در جدیدترین مطالعات، آینده داروهای طراحی شده برای کاهش وزن یا جراحی کاهش وزن در راستایی است که این داروها در سطوح گوناگونی از محور مغز-روده عمل کنند و بتوانند تاثیر خود را بر پارامترهای گوناگون بطور همزمان بگذارند.

مطالعات اخیر در این زمینه در راستای تولید داروهای تلفیقی بر مبنای هورمون های روده است به گونه ای که این داروها بتوانند از روش های جراحی کاهش وزن تقلید کرده و مثل آنها عمل کنند. همچنین این نوع داروها می توانند اختلالات توازن انرژی را مرتفع ساخته و سوخت و ساز انرژی را افزایش می دهند.

بطور خلاصه، حل مشکل چاقی با استفاده از داروها می تواند قابل دسترسی باشد اگر تلفیقی از روش های مختلف بکار گرفته شده،  و مولکول های هدف و سطوح انرژی سیستم هوموستازی مختلف تحت تاثیر قرار گیرند. این قضیه در کنار بررسی دقیق نیازهای فردی هر بیمار می تواند منجر به ایجاد یک پروفایل متابولیکی مطلوب برای افرادی که از این داروها استفاده می کنند شود.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

New Targets for Drug Treatment of Obesity

Annual Review of Pharmacology and Toxicology, Vol. 57:585-605 (Volume publication date January 2017)..

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد