بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کم خونی ناشی از کمبود آهن عاملی خطرناک برای التهاب دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان

 کم خونی ناشی از کمبود آهن عاملی خطرناک برای التهاب دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان
التهاب دستگاه تنفس تحتانی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، کم خونی ناشی از کمبود آهن یک اختلال جدی برای سلامتی بویژه در کودکان است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان مصری انجام شد، تاثیر کم خونی ناشی از کمبود آهن به عنوان یک فاکتور خطر برای التهاب دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 200 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان در دو گروه مساوی تقسیم شدند: گروه اول کودکانی بودند که به التهاب دستگاه تنفسی تحتانی مبتلا بودند و گروه دوم کودکانی بودند که ظاهرا سالم هستند (گروه کنترل). هر دو گروه از لحاظ سن و جنسیت باهم منطبق بودند.

پرونده پزشکی تمام کودکان مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفت و اختلالاتی همچون التهاب قفسه سینه، آزمایش های بالینی و رادیوگرافی های قفسه سینه در پرونده آنها بازبینی شد.

همچنین وضعیت آهن و فریتین آنها با استفاده از نمونه های خونی ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد در 74 درصد از کودکان گروه اول و 38 درصد از کودکان گروه کنترل کم خونی وجود دارد. همچنین کم خونی ناشی از کمبود آهن در 60 درصد از کودکان گروه اول و 24 درصد از کودکان گروه دوم مشاهده شد.

این نتایج نشان می دهد اختلاف چشمگیری در کم خونی و کم خونی ناشی از کمبود آهن بین دو گروه مبتلا به التهاب دستگاه تنفسی تحتانی و کودکان سالم وجود دارد.

براساس نتایج این مطالعه مشخص شد کودکان مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن نسبت به کودکان غیرکم خون  4 برابر بیشتر در معرض التهاب دستگاه تنفسی تحتانی و 10 برابر بیشتر در معرض التهابات قفسه سینه هستند.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله The Egyptian Journal of Bronchologyبه چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Iron-deficiency anemia as a risk factor for acute lower respiratory tract infections in children younger than 5 years

The Egyptian Journal of Bronchology, 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد