بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آمارنامه مکمل های غذایی وارداتی از سوی اتحادیه منتشر شد

آمارنامه مکمل های غذایی وارداتی از سوی اتحادیه منتشر شد

دکتر حسن شکوهی، رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی ایران با اعلام این خبر تصریح کرد:این آمارنامه با توجه به همکاری صمیمانه بسیاری از شرکت های واردکننده مکمل های غذایی تهیه شده و امید است سایر شرکت ها نیز نسبت به ارسال آمارهای خود به دفتر اتحادیه ، هر چه زودتر اقدام کنند.

وی ادامه داد: فعالیت گروهی در فضای مکمل های غذایی به صورت ساختارمند در حال گسترش و توسعه است و همین موضوع سبب ایجاد طرفیت های جدید برای اتحادیه شده است

برای مشاهده آمارنامه اینجا کلیک کنید

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد