بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آنچه که در جلسه مجمع عمومی اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی گذشت

آنچه که در جلسه مجمع عمومی اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی گذشت

در ابتدای جلسه مجمع عمومی اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی که روز دوم دیماه96  در محل ساختمان جدید اتاق بازرگانی برگزار شد، دکتر حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی به تشریح عملکرد چندوقت اخیر اتحادیه پرداخته و نتیجه جلسات اتحادیه با مدیرکل جدید اداره مکمل های غذایی سازمان غذا و دارو را تبیین کردند.
در ادامه جلسه، سایر اعضای اتحادیه، به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش های این حوزه پرداختند که بخشی از نقطه نظرات به شرح ذیل می باشد:


* مهندس امیر قلن بر، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: ما میخواهیم مجری سیاستهای سازمان غذاو دارو باشیم ولی نکته اینجا است که این سیاستها باید روشن و شفاف باشد/ درخواست ما این است که یک کمیته مشترک ازتولیدکنندگان وواردکنندگان درحضوراداره کل مکملهای غذایی تشکیل شودتاباخردجمعی تصمیم گیری شود

* دکتر جواد جعفری، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی: غافلگیرکردن فعالیت اقتصادی، نه تنها برخلاف منافع مالی است، بلکه حتی معارض حقوق شهروندی است

* دکتر حافظ سوسن، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی: در حوزه بالک، عدم شفافیت سیاست ها در کنار مشکلات روزمره پیش رو، شرکت ها را زمین گیر خواهد کرد

* مهندس کلانتری، رییس هیئت مدیره شرکت فروغ سلامت و از اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، مطالب مفصلی راجع به اهمیت نقش اتحادیه ها و تشکل هی صنفی در فرایند تصمیم سازی ها ایراد کردند و بر ضرورت شفافیت قوانین و دستورالعمل ها تاکید کردند

* دکتر مرتضی بهرامی، مدیر عامل شرکت دارو درمان سپهر و از اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: تسهیلات فروش مکملها بهتر است توسط اتحادیه مدیریت شود تا شاهد ایجاد یکپارچگی در سیاست ها باشیم/ اشتغالزایی شرکتهای واردکننده مکمل های غذایی، موضوعی است که متاسفانه مورد توجه برخی سیاستگذاران قرار نمیگیرند

* حمید سعیدی، عضو اتحادیه وارد کنندگان مکمل ها و از اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: با ورود بخش خصوصی بارسنگینی از دوش دولت برداشته شده ودولت می‌تواند با فراغ بال بیشتر،به وظیفه اصلی خود که سیاستگذاری ومدیریت است،بپردازد.

* دکتر دانش، عضو هیات مکملهای غذایی و از اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی:
حذف محصولات شرکت ها توسط اداره باید مبتنی بر مستندات قانونی و پیش اگهی باشد، ضرورت حضور نماینده اتحادیه در جلسات اداره و حضور در فرایند تصمیم سازی ها

* دکترمعینی زندی، عضو اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی: واردات سهمی از بازاری که خودش ساخته میخواهد و این خواسته غیر منطقی ای نیست

* خیرابادی، واردکننده مکمل های ورزشی و از اعضای اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: قوانین باید به صورت مساوی و عادلانه نسبت به شرکت ها اعمال شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد