بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی تغذیه ای و کمبود ریزمغذی ها در مبتلایان به تومورهای غدد درون ریز عصبی

ارزیابی تغذیه ای و کمبود ریزمغذی ها در مبتلایان به تومورهای غدد درون ریز عصبی
تومورهای نوروآندوکرین (NETs) یا غدد درون ریز عصبی دارای عوارض  طبیعی و سندرم های بالینی متعددی هستند.

در نتیجه ی این بیماری یا  اقدامات مربوط به مدیریت آن، در  بیماران ممکن است عملکرد روده یا پانکراس تغییر کند که این قضیه می تواند کمبود های تغذیه ای را برای بیماران ایجاد کند.

تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی تغذیه ای مبتلایان به  تومورهای نوروآندوکرین نشان داده است کمبود هایی در وضعیت ریزمغذی این بیماران وجود دارد.

در مطالعه ای جدید، محققان  به بررسی  وضعیت تغذیه ای و کمبود مواد مغذی در بیماران مبتلا به تومورهای نوروآندوکرین ساکن در ولز جنوبی پرداخته اند.  

در این مطالعه پارامترهای کلیدی شامل BMI، وزن، وضعیت ویتامین B12، فریتین، فولات، آلبومین، ویتامین های  A / D / E و حضور استات اوره   در 141 بیمار مبتلا مورد ارزیابی قرار گرفت.

75 درصد از بیماران از نظر کاهش سطح یک ویتامین یا آهن مورد بررسی قرار گرفتند که در 57 درصد از آنها حداقل یک کمبود رزمغذی مشاهده شد.  68 درصد از این افراد هیچ جایگزینی برای کمبود ریزمغذی مشاهده شده نداشتند.
تنها هفت نفر از 27 بیماری که کمبود آهن داشتند مکمل های آهن مصرف کرده بودند.

این نتایج نشان می دهد  ارزیابی های تغذیه ای در بیماران  مبتلا به تومورهای نوروآندوکرین جهت جلوگیری از کمبودهای تغذیه ای در آنها حائز اهمیت است.

نتایج این تحقیق در پانزدهمین همایش ملی غدد درون ریز در دسامبر 2017 ارائه شد.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Nutritional assessment and vitamin deficiencies in patients with NETs

London, UK, 04 December 2017, UK and Ireland Neuroendocrine Tumour Society
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد