بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی

ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی
مطالعاتی که در مورد تاثیر غلظت ویتامین B12  و فولات بر خطر ابتلا به آسم و حساسیت های تنفسی انجام شده اند نتایج ناسازگاری در پی داشته اند. پژوهشگران معتقدند این قضیه می تواند به دلایل متضاد ایجاد کننده این گونه حساسیت ها باشد و همچنان با مطالعات دقیق تر دنبال رهیافتی در این باره هستند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانمارکی انجام شد، آنها از روش های جالب ژنتیکی برای بررسی ارتباط بین غلظت فولات و ویتامین B12 با آسم، حساسیت های تنفسی و برخی نشانگرهای آلرژی استفاده کردند.

آنها در مطالعه خود از پلی مورفیسم های تک-نوکلئوتیدی (single-nucleotide polymorphisms) وابسته به فولات یا ویتامین B12 برای بررسی این موضوع استفاده کردند.

این محققان روش خود را بر روی 162736 فرد از 6 نوع جمعیت مختلف پیاده کردند.

نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط چشمگیری بین غلظت ویتامین B12 با مواردی همچون تب ناشی از حساسیت، آسم، حساسیت آلرژیکی و تغییر در سطح ایمونوگلوبولین E با استفاده از روش فوق مشاهده نمی شود.

همچنین بین غلظت فولات و تب ناشی از حساسیت، آسم و حساسیت آلرژیکی  ارتباطی چشمگیر مشاهده نشد اما بین غلظت فولات و سطح ایمونوگلوبولین E ارتباط معناداری وجود داشت.


براساس نتایج آنها با تغییر هر 0/1 نانوگرم بر میلی لیتر در سطح فولات بدن سطح ایمونوگلوبولین E به اندازه 2 درصد تغییر می کند.

اگرچه روش ارائه شده توسط این محققان شواهد کافی برای ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی را فراهم نکرد، با توجه به شواهد مثبت مشاهده شده در سایر مطالعات و اهمیت این موضوع به نظر می رسد تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

نتایج این تحقیق در تاریخ 18 دسامبر 2017 در مجله European Journal of Clinical Nutrition از انتشارات Nature به چاپ رسیده است.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد