بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین و روی بر وضعیت آهن نوزادان

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین و روی بر وضعیت آهن نوزادان
تحقیقات قبلی نشان می داد  مکمل های روی تاثیر معکوسی بر وضعیت آهن در حیوانات و انسانهای بزرگسال داشته است اما تاثیر آن در نوزادان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، تاثیر مکمل های روی و مولتی ویتامین بر وضعیت هماتولوژیکی و وضعیت آهن نوزادان ارزیابی شد.

در این مطالعه نوزادان مورد آزمایش که در 6 هفتگی تولد قرار داشتند به 4 دسته تقسیم شدند:

گروه اول مکمل های روی مصرف کردند
گروه دوم مکمل های مولتی ویتامین مصرف کردند
گروه سوم مکمل های روی بعلاوه مولتی ویتامین مصرف کردند
گروه سوم دارونما مصرف کردند

غلظت هموگلوبین و نشانگرهای گلبول قرمز خون در این نوزادان در ابتدای مطالعه و نیز در ماههای 6، 12 و 18 پس از تولد آنها اندازه گیری شد.

این بررسی ها بر روی 589 نوزاد انجام شده و ابتلا به کم خونی نیزدر آنها تست شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف مکمل های روی  با احتمال بالاتر کمبود آهن و مصرف مکمل های مولتی ویتامین با احتمال کمتر کمبود آهن در نوزادان مرتبط است.

همچنین مشخص شد مصرف مکمل های مولتی ویتامین منجر به کاهش 28 درصدی ابتلا به کم خونی شدید در طول 18 ماه شده است. اما مکمل های روی هیچ تاثیری بر کم خونی نداشت.

نوزادانی که فقط با مولتی ویتامین درمان شده بودند میانگین غلظت هموگلوبین بالاتری نسبت به نوزادانی که تنها روی یا دارونما مصرف کرده بودند، داشتند.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد مصرف مولتی ویتامین در دوران نوزادی وضعیت آهن را بهتر می کند در حالی که مصرف روی آن را بدتر می کند البته بدون اینکه خطر کم خونی را افزایش دهد.

بنابراین نوزادنی که بصورت بلند مدت از مکمل های روی استفاده می کنند ممکن است در معرض خطر کم خونی  باشند. برای این نوزادان علاوه بر غربالگری وضعیت آهن مصرف مکمل های مولتی ویتامین، براساس نتایج این تحقیق، می تواند سودمند باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 6 سپتامبر 2017 در مجله بسیار معتبر European Journal of Clinical Nutrition که از انتشارات Nature است به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Zinc and multivitamin supplementation have contrasting effects on infant iron status: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

European Journal of Clinical Nutrition, Published online: 06 September 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد