بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های مولتی ویتامین بارداری وزن نوزاد را افزایش می دهند

مکمل های مولتی ویتامین بارداری وزن نوزاد را افزایش می دهند
در مطالعه ای که در سال 2017 توسط محققان ترکیه ای انجام شد، آنها این موضوع را بررسی کردند که آیا مکمل های آهن و ویتامین در دوره بارداری تاثیری بر وزن نوزاد متولد شده دارد یا خیر. همچنین آنها بررسی کردند که آیا مصرف این مکمل ها با دلایل مشاهده اختلال ماکروسومنیا (macrosomia) ارتباطی دارد یا خیر.

این بررسی بر روی 1838 زن باردار انجام شد. این افراد به چهار گروه تقسیم شدند:

زنانی که فقط مکمل های آهن بارداری مصرف کردند
زنانی که فقط مکمل های مولتی ویتامین بارداری مصرف کردند
زنانی که مکمل های آهن و مولتی ویتامین را همزمان مصرف کردند
زنانی که هیچ مکمل بارداری مصرف نکردند (گروه کنترل)

نتایج بدست آمده نشان داد وزن تولد کودک در مادرانی که مکمل های ویتامین یا آهن بعلاوه ویتامین مصرف کرده بودند بسیار بالاتر از مادرانی بود که فقط آهن مصرف کرده بودند یا هیچ مکملی مصرف نکرده بودند.

با این وجود آنها مشاهده کردند که اگر مکمل های آهن یا مولتی ویتامین بصورت بدون کنترل و برنامه ریزی نشده مصرف شود ممکن است خطر ابتلا به ماکروسومنیا در کودکان را افزایش دهد.

با توجه به نتایج بدست آمده این محققان پیشنهاد کردند که مصرف مکمل های آهن یا مولتی ویتامین در دوره بارداری باید براساس عواملی چون سن مادر، رژیم غذایی مادر و MBI او تنظیم شود.

همچنین آنها به داشتن وزن اضافه و چاقی در زنان باردار به عنوان یک هشدار اشاره کردند.

نتایج این تحقیق در ماه ژوئن 2017 در مجلهInternational Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Prenatal multivitamin supplementation increases birth weight


Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017 Jun;6(6):2148-2153..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد