بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین مینرال بر عملکرد مغزی

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین مینرال بر عملکرد مغزی
مطالعات بسیار کمی وجود دارد که تاثیرات مکمل های مولتی ویتامین را بر اختلالات شناختی حاد بررسی کرده باشند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان استرالیایی انجام شد، تغییرات الکتروفیزیولوژیکی در مغز پس از مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال، در کنار یا بدون مکمل های گیاهی گوارانا، مورد مطالعه قرار گرفت.

بیست فرد بزرگسال سالم و غیرسیگاری در سنین 21-39 سالگی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج به دست آمده نشان داد چه با مصرف گوارانا و چه بدون آن، مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال موجب ایجاد تغییراتی در الکتروفیزیولوژیک مغز شده است.

برخی از این تغییرات در بخش پیشانی مغز بود که پس از مصرف تک-دوز از مکمل های مولتی ویتامین/مینرال ایجاد شد و نشان دهنده افزایش فعالیت مغز در انجام وظیفه است. این تغییرات در نهایت منجر به بهبود در کارایی رفتاری فرد شد.

همچنین با مصرف این مکمل ها تغییرات دیگری در سایر بخش های مغز نیز ایجاد شد که در کنترل رفتارهای هیجانی دخالت داشت.

این مشاهدات نشان داد مکمل های مولتی ویتامین/مینرال بخوبی می تواند عملکرد مغزی را تحت تاثیر قرار دهد.

نتایج این تحقیق در مجله Nutritional Neuroscience به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The effect of a single dose of multivitamin and mineral combinations with and without guaraná on functional brain activity during a continuous performance task


Nutritional Neuroscience, Volume 20, , Pages 8-22...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد