بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تغییرات فصلی در سطح ویتامین D بدن

تغییرات فصلی در سطح ویتامین D بدن
تحقیقات جدید نشان می دهد که سطح ویتامین D بدن کاملا وابسته به تغییرات فصلی است و در برخی فصول و ماهها کمبود آن شدیدتر است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان رومانیایی انجام شد، تغییرات سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در فصول مختلف در میان جمعیت رومانیایی بررسی شد.

این بررسی بر روی 8024 نفر انجام شد که میانگین سنی آنها 50 سال بود. 1429 نفر از آنها مرد و بقیه زن بودند. هیچ کدام از آنها مبتلا به توده استخوان پایین یا پوکی استخوان نبودند.

نتایج نشان داد که میانگین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در این افراد 18/6 نانوگرم بر میلی لیتر است.

در میان آنها به ترتیب 0/73، 14/4، 55/6 و 86/1 درصد دارای سطح -هیدروکسی ویتامین D سرم کمتر از 4، 10، 20 و 30 نانوگرم بر میلی لیتر بودند.

همچنین مشخص شد که سطح ویتامین D این افراد کاملا به تغییرات فصلی وابسته است بطوری که در ماه سپتامبر (اواخر تابستان و اوایل پاییز) بالاترین سطح و در ماه مارس  (اواخر زمستان و اوایل بهار)کمترین سطح را دارد.

این وابستگی فصلی در تمام گروههای سنی و نیز در زنان و مردان به وضوح مشاهده شد.

نتایج این تحقیق در 11 دسامبر 2017 در مجله Archives of Osteoporosis به چاپ رسید.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد