بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

جدیدترین یافته ها: مکمل های آهن را همزمان با مهارکننده های پمپ پروتئین استفاده نکنید

جدیدترین یافته ها: مکمل های آهن را همزمان با مهارکننده های پمپ پروتئین استفاده نکنید
اگرچه کم خونی ناشی از کمبود آهن یکی بزرگترین نگرانی هاست که می تواند سلامتی انسان ها را به خطر اندازد، اما تحقیقات جدید نشان می دهد صرفا مصرف مکمل های آهن بدون هیچ دانشیدر مورد آنها نمی تواند مشکل کمبود آهن را بخوبی حل کند.

 بر این اساس، جدیدترین یافته ها نشان دادند که  مصرف خوراکی مکمل های آهن با استفاده همزمان از مهارکننده های پمپ پروتئین تحت تاثیر قرار می گیرد.
مطالعات جدید نشان داده اند این تداخل دارویی بسیار شایع است اما اغلب نادیده گرفته می شود.

جذب آهن نیازمند یک محیط اسیدی است که ممکن است توسط استفاده همزمان آن با مهارکننده های پمپ پروتئین جذب آن کاهش یابد. استفاده از مواد غذایی اسیدی مانند ویتامین C و آب پرتقال در کنار مکمل های آهن خوراکی می تواند به بهبود جذب آهن کمک کند.  همچنین مصرف ویتامین C و آب پرتقال در کنار مکمل های آهن خوراکی، باعث اجتناب استفاده از داروهای از بین برنده اسید شده و میزان فراهمی مکمل های خوراکی آهن را در افرادی که دارای کم خونی ناشی از کمبود آهن هستند از بین می برد.

پرستاران که تامین کننده مراقبت های اولیه در بیماران هستند می توانند نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی این تداخل دارویی شایع داشته و از این طریق روش مراقبت از بیماران دارای کمبود آهن را بهبود بخشند.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله The Journal for Nurse Practitioners به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The Effects of Concomitant Use of Proton Pump Inhibitors on Iron Supplements

The Journal for Nurse Practitioners, 2017, 13, 95-97...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد