بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف ویتامین E با سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در کودکان

ارتباط مصرف ویتامین E با سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در کودکان
محققان هنوز نمی دانند مصرف کدام نوع از ویتامین E (آلفاتوکوفرول) در دوران اولیه کودکی در دوران بعدتر با سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در ارتباط است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، این فرضیه که مصرف میزان بالاتر آلفاتوکوفرول در دوران اولیه کودکی با احتمال کمتر سطوح بالای آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در دوران میانی کودکی در ارتباط است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این محققان آزمایش کردند که چطور شاخص توده بدن (BMI) می تواند بر این ارتباط اثر بگذارد.

این بررسی ها بر روی 528 کودک انجام شد که 48 درصد آنها دختر بودند. میزان مصرف مواد غذایی این کودکان بوسیله پرسشنامه هایی که توسط مادران آنها پر شد در میانگین سنی 3/1 سال گردآوری شد. میانگین مصرف آلفاتوکوفرول 3/7 میلی گرم در روز بود. سپس در میانگین سنی 7/6 سال، از این کودکان نمونه های خونی گرفته شده و آنالیز شد.

مهمترین نتیجه بدست آمده این بود که مشخص شد  سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز بصورت وابسته به جنسیت کودکان افزایش داشته است (بیشتر از 22/1 واحد بر لیتر برای دختران و بیشتر از 25/8 واحد بر لیتر برای پسران).

همچنین مشخص شد کودکانی که مصرف بالاتری از ویتامین E در دوران اولیه کودکی داشته اند احتمال کمتری دارد که سطوح بالای آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در دوران میانی کودکی برای آنها مشاهده شود.

این مطالعه در تاریخ 9 نوامبر 2017 در مجله Hepatology به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Association of Vitamin E Intake at Early Childhood with Alanine Aminotransferase Levels at Mid-Childhood

Hepatology, Accepted manuscript online: 9 November 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/......


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد