بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف ویتامین و علائم افسردگی در افراد مسن

ارتباط مصرف ویتامین و علائم افسردگی در افراد مسن
مطالعات جدید نشان می دهد بین مصرف ویتامین و علائم افسردگی در افراد مسن ارتباط وجود دارد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ژاپنی انجام شد، ارتباط بین مصرف ویتامین و علائم افسردگی در 1634 فرد مسن ژاپنی که در سنین 65 سال بالاتر بودند، ارزیابی شد.

مصرف پانزده نوع ویتامین از جمله رتینول، یک معادل از رتینول، معادل بتا کاروتن، ویتامین D، آلفا توکوفرول، ویتامین K، ویتامین B، ویتامین C و کریپوزانتین در این افراد با استفاده از یک پرسشنامه در مورد رژیم غذایی روزمره ارزیابی شد.

همچنین با استفاده از یک تست معتبر علائم افسردگی در این افراد اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد شیوع علائم افسردگی در 26/7 درصد از افراد بررسی شده وجود دارد.

مصرف همه ویتامین ها، به جز رتینول و ویتامین D، در میان افراد مبتلا به افسردگی کمتر از شرکت کنندگان غیر افسرده بود.

همچنین مصرف ویتامین ها در زنان و افراد دارای اضافه وزن با علائم افسردگی به میزان معنی داری کمتر از افراد سالمند بدون علائم افسردگی بود.

ارتباط بین کمبود ویتامین و علائم افسردگی در افراد سالخورده زن و افراد دارای اضافه وزن بطور چشمگیر مشاهده شد.

این نتایج تایید کرد که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف ویتامین و افسردگی وجود دارد و همچنین جنسیت افراد و اضافه وزن آنها در این ارتباط تاثیر گذار هستند.

نتایج این مطالعه در تاریخ 3 دسامبر 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Relationship between Vitamin Intake and Depressive Symptoms in Elderly Japanese Individuals: Differences with Gender and Body Mass Index

Nutrients 2017, 9(12), 1319; doi:10.3390/nu9121319, Published: 3 December 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد