بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر نعناع بر عملکرد ورزشی

تاثیر نعناع بر عملکرد ورزشی
افزایش عملکرد ورزشی یک هدف مطلوب برای ورزشکاران، مربیان و محققان است.

نعنا یکی از معروف ترین گیاهان دارویی است که به عنوان ضد درد، ضد التهاب، ضد اسپاسم، آنتی اکسیدان و استفاده شده و دارای اثرات منقبض کننده بوده است. با وجود اینکه تاثیر استنشاق عطر نعناع در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفته است، هیچ تاثیر معنی داری بر عملکرد ورزشی مشاهده نشده است.

در مطالعه ای که توسط محققان دانشگاه محققی اردبیلی انجام شد تاثیر مصرف نوشیدنی های حاوی عصاره نعناع بر عملکرد ورزشی ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 20 مرد ورزشکار روزانه یک بطری آب معدنی حاوی 50 دسی لیتر عصاره نعناع را به مدت 10 روز مصرف کردند.

یک روز قبل و بعد از دوره مصرف مکمل تعیین شده، فشار خون، پارامترهای ضربان قلب و پارامترهای اسپیرومتری از قبیل توانایی مجاز حیاتی (FVC)، پیک حداکثر جریان انقباض (PEF) و پیک جریان انقباض (PIF) اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف 10 روزه مکمل فوق تاثیر بسیار خوبی بر پارامترهای اندازه گیری شده و در مجموع بر عملکرد ورزشی داشته است.

نتایج حاصل از آزمایش، اثربخشی اسانس نعناع را در عملکرد ورزشی، پارامترهای اسپیرومتری، فشار خون و میزان تنفس در ورزشکاران جوان تایید می کند. آرامش عضلات صاف برونش، افزایش تهویه و غلظت اکسیژن مغز و کاهش سطح لاکتات خون، از دیگر تاثیرات مثبت این اسانس بودند.

نتایج این تحقیق در سال 2013 در مجله Journal of the International Society of Sports Nutrition به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The effects of peppermint on exercise performance

J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 15...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد