بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعه خواص آنتی اکسیدانی گشنیز/کاهش قند خون

مطالعه خواص آنتی اکسیدانی گشنیز/کاهش قند خون
عصاره استخراج شده از گشنیز بطور سنتی به عنوان دارویی برای درمان دیابت استفاده شده است.

در مطالعه ای که توسط محققان هندی انجام شد، خواص آنتی اکسیدانی و به دام اندازندگی رادیکال های آزاد توسط عصاره گشنیز مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین تاثیر مصرف آن بر کاهش استرس اکسیداتیو در هنگام ابتلا به دیابت نیز ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف عصاره گشنیز منجر به کاهش قند خون و افزایش سطح انسولین می شود. همچنین فواید دیگری برای خواص آنتی اکسیدانی آن در این مطالعه مشاهده شد.

آزمایش های انجام شده بر روی گشنیز نشان داد که محتوای پلی فنول کلی آن که نشان دهنده خواص آنتی اکسیدانی است معادل 12/2 هم ارز گالیک اسید بر گرم است.

همچنین محتوای فلاوانویید آن نیز معادل 12/6 هم ارز کورستین (quercetin) بر گرم بود.

این محتوای بالا از مواد فعال موجب شد که عصاره گشنیز رفتار آنتی اکسیدانی قابل توجهی در مقابل رادیکال های آزاد از خود نشان دهد.

این مطالعات علمی بخوبی تایید کننده خواص آنتی اکسیدانی و حتی ضددیابتی گشنیز می باشد.

نتایج این تحقیق در سال 2011 در مجله Indian Journal of Experimental Biology به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Antioxidant potential of Coriandrum sativum L. seed extract.

Indian J Exp Biol. 2011 Jan;49(1):30-8...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد