بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط سطح روی در سرم با بیماری پوستی ملاسما

ارتباط سطح روی در سرم با بیماری پوستی ملاسما
ملاسما (Melasma) یک هیپرپلانوزیس شایع است که از قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید، به خصوص بر روی صورت، بصورت ماکول ها و لکه های متقارن روشن متمایل به خاکستری-قهوه ای ظاهر می شود. ملاسما به نام ماسک بارداری نیز شناخته می شود چرا که در زنان باردار نیز این بیماری پوستی اغلب مشاهده می شود.

مطالعات متعددی در مورد ارتباط بین سطح روی و اختلالات پوستی انجام شده است. اما تاکنون هیچ مطالعه ای ارتباط بین سطح روی در سرم با بیماری ملاسما را بررسی نکرده است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد، سطح روی سرم در بیماران مبتلا به ملاسما اندازه گیری شده و با افراد سالم مقایسه شد.

در این مطالعه 118 فرد مبتلا به ملاسما و 118 فرد سالم مورد آزمایش قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ سن و جنسیت باهم منطبق  بودند. برای اندازه گیری سطح روی در سرم آنها از آنالیز طیف سنجی جذب اتمی استفاده شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین سطح روی سرم در بیماران مبتلا به ملاسما و افراد سالم به ترتیب 77 و 82 میکروگرم بر دسی لیتر است. همچنین در 46 درصد از افراد مبتلا به ملاسما و 24 درصد از افراد سالم کمبود روی مشاهده شد.

بررسی ها نشان داد عوامل تشدیدکننده ملاسما عبارت بودند از: تابش آفتاب (11/1 درصد)، بارداری (15/3 درصد)، تغذیه (2/5 درصد)، قرصهای ضد بارداری خوراکی (18/6 درصد) و استرس عاطفی (5/9 درصد).

همچنین مشخص شد 20/3 درصد از افراد مبتلا به ملاسما اختلالات تیروییدی دارند در حالی که تنها 8/4 درصد از افراد سالم این نوع اختلالات را داشتند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد بین سطوح پایین روی و ملاسما ارتباط چشمگیری وجود دارد. براساس این نتایج کمبود روی ممکن است در بیماری زایی ملاسما دخیل باشد. همچنین، می توان تاثیر درمان با مکمل های خوراکی روی را در این بیماران مطالعه کرد.

نتایج این مطالعه در تاریخ 12 نوامبر 2017 در مجله Journal of Cosmetic Dermatology به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & ReferenceEvaluation of the serum zinc level in adult patients with melasma: Is there a relationship with serum zinc deficiency and melasma?

Journal of Cosmetic Dermatology, First published: 12 November 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد