بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خطر ابتلای زنان به کمبود آهن و تالاسمی بطور همزمان در سنین پیش از قاعدگی

خطر ابتلای زنان به کمبود آهن و تالاسمی بطور همزمان در سنین پیش از قاعدگی
تحقیقات جدید نشان می دهد احتمال وجود کم خونی ناشی از کمبود آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی وجود دارد.

تالاسمی شایع ترین اختلال ژنتیکی در سرتاسر جهان است و حدود 7 درصد از جمعیت کل جهان را در بر می گیرد. به عنوان مثال شیوع نوعی از تالاسمی در هند 3/5 تا 10 درصد است.

همچنین موسسه ملی بررسی بهداشت خانواده در هند گزارش کرده است که در سال 2011 شیوع کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان 70-80 درصد، در زنان باردار 70 درصد و در مردان بزرگسال 24 درصد است.

از آنجایی که تالاسمی و کم خونی ناشی از کمبود آهن روش های تشخیص متفاوتی دارند اما همزمان نیز ممکن است وجود داشته باشند، در مطالعه ای که اخیرا انجام شد حضور همزمان این دو اختلال در زنان باردار مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مطالعه بر روی 90 زن باردار انجام شد. سطح فریتین سرم و چند پارامتر دیگر در آنها اندازه گیری و ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد وجود همزمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی کاملا شایع است. این نتایج نشان می دهد غربالگری کم خونی ناشی از کمبود آهن نیز در مبتلایان به تالاسمی باید انجام شود.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله International Journal Of Research In Medical Sciences به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Coexistence of iron deficiency and thalassemia trait: a study in antenatal females

International Journal Of Research In Medical Sciences, Vol 5, No 12 (2017)...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد