بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش مس در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و عملکرد شناختی در طی افزایش سن

نقش مس در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و عملکرد شناختی در طی افزایش سن
استرس اکسیداتیو، هوموستازی مس مختل شده و التهاب عصبی ناشی از تولید بیش از حد سیتوکین های پیش التهابی به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد اختلالات عصبی مرتبط با افزایش سن در نظر گرفته می شود.

اخیرا محققان به مکانیسم های جدیدی برای فرایند پیری که براساس تغییرات اپی ژنیک است دست یافته اند. براساس این مکانیسم آنها امیدوار شده اند که، ترکیباتی که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی هستند و همچنین ترکیباتی که قادر به بازگرداندن تعادل مس و عملکرد مناسب ژن می باشند، قادر باشند از کاهش عملکرد شناختی مرتبط با افزایش سن و همچنین از بسیاری از عوارض شایع عصبی جلوگیری کنند.

در مطالعه ای که در این راستا انجام شده است، محققان توجه خود را به خواص ترکیبی معطوف کردند که دارای یک قدمت بسیار طولانی در استفاده ایمن به عنوان التیام دهنده زخم و جلوگیری کننده از پیری پوست است.

تری پپتید انسانی GHK در سال 1973 کشف شده است و دارای فعالیتی در آلبومین انسان است که باعث می شود بافت کبد افراد مسن پروتئینی تولید کند که همانند پروتئین تولید شده توسط بافت های جوان است. این ترکیب تمایل زیادی به یون مس دارد و به آسانی تشکیل یک کمپلکس مس بصورت GHK-Cu می دهد.

علاوه بر این، GHK خود دارای بسیاری از فعالیت های بازسازی کننده و محافظتی از قبیل آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و خواص التیام دهنده زخم است.

محققان پیشنهاد می کنند کمپلکس مس با این تری پپتید می تواند باعث پیشگیری از استرس اکسیداتیو شده و از عملکرد شناختی در طی افزایش سن حمایت کند.

نتایج این تحقیق در سال 2012 در مجله Oxidative Medicine and Cellular Longevity به چاپ رسیده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The Human Tripeptide GHK-Cu in Prevention of Oxidative Stress and Degenerative Conditions of Aging: Implications for Cognitive Health

Oxid Med Cell Longev. 2012; 2012: 324832...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد