بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فولیک اسید و درد: یک ارتباط اپی ژنیک

فولیک اسید و درد: یک ارتباط اپی ژنیک
درد، با توجه به تنوع و عدم تعریف واضح آن، تبدیل به یکی از بزرگترین چالش های مطرح شده توسط پزشکان در سراسر جهان است.

روش های درمانی کنونی که برای درمان یا کاهش درد استفاده می شود به نظر می رسد هنوز برای حل این مشکل کافی نیست.

اگرچه بررسی مکانیسم هایی که درد را ناشی می شوند و همچنین مکانیسم مواردی که تحت عنوان "درد کشنده" مطرح بوده اند، از گذشته های بسیار دور از اهمیت زیادی برخوردار بوده است اما مکانیسم دقیق درد هنوز مشخص نشده است.

امروزه بررسی اساس ژنتیکی و اپی ژنتیکی درد و درمان آن از این طریق به عنوان یک پاسخ بالقوه به پرسش های حل نشده مرتبط با درد تبدیل شده است.

تحقیقات نشان می دهد که اسید فولیک (ویتامین B9) نقش بالقوه ای در درمان انواع مختلف درد از جمله درد مفصلی (آرتریت روماتوئید)، درد مایوفاسیال و دردهای مرتبط با سرطان دارد.

این ویژگی دارویی که توسط اسید فولیک نمایش داده می شود به درستی می تواند با تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از مصرف اسید فولیک ارتباط داشته باشد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان هندی انجام شد، ارتباط بین فولیک اسید ودرد بخوبی مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه تلاش شده است تا ارتباط اثر ضد درد اسید فولیک با خواص متیلاسیون دی اکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) توسط آن (یک تغییر عمده ایپژنتیک) بررسی شود. این یافته مطمئنا می تواند محققان را در درک مولکولی اثر ضد درد اسید فولیک در شیوه ای مناسب تر کمک کند.

این تحقیق بصورت فصلی از یک کتاب اخیرا منتشر شده است.اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Nutritional Modulators of Pain in the Aging Population, 2017, Pages 245–251.

Chapter 21 – Folic Acid in Pain: An Epigenetic Link..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد