بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های آهن بر روی افراد مبتلا به فشار خون و کمبود آهن در بلند مدت

فشار خون شریانی ریوی (Pulmonary arterial hypertension) یک بیماری رو به رشد است و روش های پیش بینی آن نیز بسیار محدود است. تحقیقات نشان داده اند که کمبود آهن در بیماران مبتلا به فشار خون شریانی ریوی با شدت بیماری و میزان مرگ و میر در ارتباط است. با این وجود، جذب آهن خوراکی در بیماران مبتلا به فشار خون شریانی ریوی توسط هپسیدین دچار اختلال می شود.

در مطالعه ای مهم که اخیرا توسط محققان آلمانی انجام شد، آنها نشان دادند که مصرف کوتاه مدت مکمل های داخل وریدی آهن می تواند جایگزین مناسبی برای مکمل های خوراکی آهن بوده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون شریانی ریوی را بهبود می بخشد.

آنها در این مطالعه تاثیر مصرف مکمل های کربوکسی مالتوز آهن را بصورت داخل وریدی به مدت 15 ماه بر روی بیماران مبتلا به فشار خون شریانی ریوی که دارای کمبود آهن نیز بودند بررسی کردند.

این بررسی ها بر روی 20 بیمار و 20 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف مکمل های داخل وریدی آهن برای این بیماران بسیار سازگار بوده و توانست بصورت هدفمند بیماری آنها را حتی برای بلند مدت درمان کند. همچنین هیچ نوع عوارض جانبی ناشی از مصرف مکمل های کربوکسی مالتوز در این افراد مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق در 14 نوامبر 2017 در مجله Circulation به چاپ رسید.


اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Beneficial Effects of Iron Carboxymaltose in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension and Iron Deficiency During Long-Term Follow-Up

Circulation. 2017;136:A15332, November 14, 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد