بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین کمبود آهن و آلرژی

ارتباط بین کمبود آهن و آلرژی
آهن یک ریزمغذی ضروری در تقریبا تمام جنبه های عملکرد طبیعی سلولی است. تمام سلول ها نیاز به آهن دارند، آهن برای بیوسنتز DNA، عملکرد پروتئین و پیشرفت چرخه سلولی ضروری است.

در انسان آهن برای طیف وسیعی از فرآیندهای بیولوژیکی حیاتی است زیرا باعث انتقال اکسیژن شده، کمک به ذخیره و مصرف  انرژی می کند و برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی ضروری است.

کمبود آهن احتمالا شایع ترین علت کم خونی است که براساس تعریف بالینی مقدار ناکافی از سلول های قرمز در گردش خون است و براساس سلامت عمومی به صورت غلظت هموگلوبین کمتر از آستانه های WHO، UNICEF و UNU تعریف شده است. کمبود آهن می تواند به صورت عدم وجود کم خونی وجود داشته باشد، اگر خفیف باشد یا کمبود آن به اندازه کافی طول نکشید.

یکی از جنبه های جالب و مورد توجه از کمبود آهن که اخیرا مشخص شده است، این است که کاهش در گلبول های قرمز اغلب همراه است با افزایش نسبی تعداد گلبول های سفید خون که تحت عنوان سلول های ایمنی بدن شناخته می شوند.

با در نظر گرفتن موضوع آلرژی، مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند کمبود آهن در افراد آلرژیک بیشتر از افراد غیر آلرژیک است. اما این که آیا این نتیجه ناشی از افزایش پاسخ ایمنی است که در آن کمبود آهن نقش بازی می کند یا خیر، هنوز بطور دقیق تعیین نشده است.

محققان در حال تلاش هستند تا جنبه های مختلف کمبود آهن بر روی سیستم ایمنی را بطور دقیق بررسی کرده و ارتباط آن با آلرژی را کشف کنند.

به تازگی مطالعه مروری جالبی در این زمینه در مجله Metallomics به چاپ رسید.


اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Linking iron-deficiency with allergy: role of molecular allergens and the microbiome

Metallomics, 2017, First published on 9th November 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد