بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کارایی محصولات تهیه شده از برخی گیاهان دارویی بر روی کیفیت خواب

کارایی محصولات تهیه شده از برخی گیاهان دارویی بر روی کیفیت خواب

در مطالعه ای جالب محققان عصاره حاصل از برخی گیاهان دارویی را برای تهیه محصولاتی استفاده کرده و کارایی آنها را بر روی کیفیت خواب و یادآوری رویاها ارزیابی کردند.

در این مطالعه 10 نوع محصول تهیه شد که هر کدام از آنها حاوی یکی از گیاهان زیر بود:

•    Cedar wood
•    رزماری
•    انیسون ستاره ای (Star Anise)
•    ترنج
•    یاسمین
•    آنجلیکابی خوابی
•    اسطوقدوس
•    علف لیمو یا سرده
•    Sandalwood
•    Ylang Ylang

این محصولات بر روی سی داوطلب که بصورت سه چرخه 8 ساعته در روز خوابیدند آزمایش شد. پس از آزمایش سوالاتی در مورد کیفیت خواب، رویاها، رژیم غذایی و مشغله ذهنی از آنها پرسیده شد.

نتایج نشان داد به نظر می رسد محصولات تهیه شده از علف لیمو و Ylang Ylang می تواند به بهبود کیفیت خواب اکثر داوطلبان کمک کند.

داوطلبانی که مبتلا به بیخوابی (Insomniac volunteers) بودند، پس از استفاده از محصولات ترنج، یاسمین، علف لیمو، Sandalwood و Ylang Ylang خواب آرامتری داشتند.

اکثر داوطلبانی که از محصولات علف لیمو و Ylang Ylang استفاده کرده بودند می توانستند رویاهای خود را بهتر به یاد بیاورند.

همچنین برای افرادی که در یادآوری رویاها مشکل داشتند محصول تهیه شده از Ylang Ylang به آنها برای یادآوری بهتر رویاها کمک کرد.اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Study of effects of aromatic herbal scents on sleep and dreams


School of Chemical & Life Sciences, Project Code: 11-27801-45-3467, Date
2013-02-20...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد