بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعه کمبود ریزمغذی ها در کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند

مطالعه کمبود ریزمغذی ها در کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند
سوء تغذیه پروتئین-انرژی (Protein Energy Malnutrition) به شرایطی اطلاق می شود که در آن تعادل نامناسبی بین ذخیره پروتئین و انرژی در بدن و نیاز بدن به آنها برای رشد و عملکرد مناسب وجود دارد.

محققان اعتقاد دارند کودکانی که دچار سوء تغذیه فوق هستند معمولا مصرف مناسبی از ریزمغذی های مفید  نداشته و سطح اکثر ریزمغذی ها در بدن آنها کمتر از حد نرمال است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، آزمایشاتی بر روی 30 کودکی که در آنها سوء تغذیه پروتئین-انرژی تشخیص داده شده بود، انجام شد.

این آزمایشات نشان داد سطح کلی پروتئین و آلبومین در کودکانی که مبتلا به سوء تغذیه پروتئین-انرژی درجه دو هستند افت کرده است.

همچنین مشخص شد این کودکان اغلب دچار کم خونی هستند طوری که 60 درصد آنها دچار کم خونی هیپوکرومیک میکروسیستیک و 40 درصد آنها نیز دچار کم خونی دی مورفیک بودند.

در بین تمام کودکان دچار سوء تغذیه، 83 درصد دارای سطح فریتین سرم کم و 70 درصد نیز دارای سطح آهن سرم کم بودند.

مطالعات بیشتر نیز نشان داد که سطح ریزمغذی هایی همچون ویتامین D، ویتامین B12، فولیک اسید و کلسیم نیز در این کودکان پایین تر از حد نرمال است.

این مطالعه نشان داد کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند علاوه بر مراقبت برای رساندن سطح پروتئین و انرژی بدنشان به حد مطلوب، ممکن است نیاز به مصرف برخی مکمل ها نیز داشته باشند تا سطح ریزمغذی ها در بدن آنها نرمال شود.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Scholars Academic Journal of Biosciences  به چاپ رسیده است.

راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Study of Vitamin D and Iron Deficiency in Malnourished Children

Sch. Acad. J. Biosci., 2017; 5(3):121-124...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.

توصیه مهم مکمل شناسی:
به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد