بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود روی و ارتباط آن با کنترل دیابت نوع 2

کمبود روی و ارتباط آن با کنترل دیابت نوع 2
دیابت یک بیماری مزمن است که امروزه به عنوان یک معضل جهانی شناخته می شود.

تحقیقات نشان می دهد کاهش سطح روی (Zn) در بدن، که بر توانایی سلول های پانکراس برای تولید و ترشح انسولین تاثیر می گذارد، می تواند مشکلات مربوط به دیابت نوع 2 (T2DM) را به همراه داشته باشد.

 روی واکنش های مختلف بیوشیمیایی در بدن را مدیریت می کند و برای کمک به بهبود برخی از اختلالات و بیماری ها در بدن همچون دیابت مورد تحقیق قرار می گیرد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، ارتباط بین سطح روی در بدن با کنترل دیابت نوع 2 مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه سطح روی و هموگلوبین قندی شده (HbA1c) در نمونه های خونی 101 بیمار اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد 5/9 درصد از افراد مطالعه شده دارای کمبود روی هستند. همچنین مشخص شد ارتباط معکوسی بین سطح روی و هموگلوبین قندی شده در این افراد وجود دارد.

اگرچه شیوع کمبود روی در مبتلایان به دیابت کم بود اما مشخص شد در بین افرادی که کمبود روی دارند، دیابت غیرکنترل نشده شیوع بیشتری نسبت به دیابت کنترل شده دارد.

نتایج این تحقیق در سال 2017 بصورت مقاله علمی منتشر شده است.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Zinc Deficiency and its Relationship with Control of Type 2 Diabetes Mellitus

Far Eastern University - Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Medical Journal, Vol. 23, No. 1 - January - June 2017..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.

توصیه مهم مکمل شناسی:
به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد