بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین A می تواند علائم ابتلا به اوتیسم را بهبود بخشد

ویتامین A می تواند علائم ابتلا به اوتیسم را بهبود بخشد
اختلال اوتیسم مجموعه ای از اختلالات پیچیده رشد و تکامل عصبی است. مطالعات زیادی نشان داده اند که کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم دارای کمبود ریزمغذی های گوناگون بوده و سطح 5-هیدروکسی تریپتوفان سرم در آنها افزایش یافته است.

به عنوان مثال تحقیقات نشان داده اند که حدود 78 درصد از کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم دارای کمبود ویتامین A هستند و همچنین غلظت ویتامین A در سرم آنها به شکل معکوس با  علائم اوتیسم در ارتباط بوده است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی در این زمینه انجام شد، تاثیر مکمل های ویتامین A بر بهبود علائم اوتیسم و نیز سطح 5-هیدروکسی تریپتوفان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق، قبل و بعد از مصرف مکمل های ویتامین A توسط کودکان مبتلا به اوتیسم، علائم اوتیسم در آنها با استفاده از روش های معتبر ارزیابی شد. همچنین سطح رتینول، 5-هیدروکسی تریپتوفان و چند پارامتر دیگر نیز در این کودکان اندازه گیری شده و با سطح کودکان سالم مقایسه شد.

نتایج بدست آمده در این مطالعه نیز نشان داد که سطح رتینول در کودکان مبتلا به اوتیسم پایین تر از کودکان گروه کنترل است. همچنین سطح 5-هیدروکسی تریپتوفان در کودکان مبتلا به اوتیسم بالاتر از گروه کنترل بوده و با شدت علائم اوتیسم در آنها در ارتباط بود.

نتایج اما نشان داد که پس از مصرف مکمل های ویتامین A بهبود چشمگیری در علائم اوتیسم مشاهده شده است. همچنین با مصرف این مکمل ها سطح رتینول مبتلایان افزایش یافته و سطح 5-هیدروکسی تریپتوفان در سرم آنها کاهش پیدا کرد.

این نتایج نشان داد مصرف مکمل های ویتامین A می تواند به عنوان یک روش درمانی مفید برای افراد مبتلا به اختلال اوتیسم استفاده شود.

این مطالعه به تازگی در مجله Brain Research Bulletin در نوبت چاپ قرار گرفته است.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Vitamin A improves the symptoms of autism spectrum disorders and decreases 5-hydroxytryptamine (5-HT): A pilot study


Brain Research Bulletin, Volume 137, March 2018, Pages 35-40...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد