بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین چاقی و کمبود آهن

ارتباط بین چاقی و کمبود آهن
چاقی و کم خونی ناشی از کمبود آهن اختلالات مهمی برای سلامتی است که در کشورهای در حال توسعه بویژه در زنان در حال افزایش است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان مصری انجام شد، وضعیت آهن در زنان چاق مصری ارزیابی شده و با زنانی که دارای وزن نرمال بودند مقایسه شد.

این بررسی ها بر روی 44 زن چاق و 44 زن دارای وزن نرمال به عنوان گروه کنترل انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد زنان چاق دارای سطح آهن بسیار کمتری در مقایسه با زنان گروه کنترل هستند در حالی که سطح فریتین سرم در زنان گروه چاق بالاتر بود.

این یافته نشان داد چاقی می تواند در زنان وضعیت آهن آنها را تحت تاثیر قرار دهد و باید این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام شود.

نتایج این تحقیق در ماه اکتبر 2017 در مجله Egyptian Journal of Hospital Medicine به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


Relationship between Obesity and Iron Deficiency.

Egyptian Journal of Hospital Medicine . Oct2017, Vol. 69 Issue 4, p2204-2208. 5p...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد