بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف ویتامین K و ارتباط آن با وضعیت این ویتامین در بدن

مصرف ویتامین K و ارتباط آن با وضعیت این ویتامین در بدن
در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، وضعیت مصرف ویتامین K از طریق رژیم غذایی و ارتباط آن با غلظت PIVKA-II  که یک نشانگر بیوشیمیایی وضعیت ویتامین K در کبد است اندازه گیری شد.

این بررسی ها بر روی 659 زن و مرد داوطلب در سنین بالاتر یا مساوی 14 سال که ساکن آلاسکا در امریکا بودند انجام شد.

نمونه های خونی از این افراد گرفته شد تا ژنوتیپ و وضعیت نشانگر PIVKA-II در این افراد آنالیز شود. همچنین با استفاده از یک پرسشنامه وضعیت مصرف ویتامین K در این افراد ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که 22 درصد از افراد مورد بررسی، غذاهایی که غنی از ویتامین K باشند را در طول یک سال گذشته مصرف نکرده اند. 36 درصد این افراد داری غلظت PIVKA-II  کمتر از 2 نانوگرم بر میلی لیتر بودند که نشان دهنده سطح ناکافی ویتامین K است.

همچنین بررسی های دیگر این گروه نشان داد مصرف گوشت تاثیر بسیار زیادی بر روی وضعیت ویتامین K دارد.

در مجموع این مطالعه نشان داد در میان افراد بررسی شده تعداد مهمی دارای کمبود ویتامین K هستند که این قضیه به دلیل مصرف کم غذاهای غنی از ویتامین  K می باشد. این کمبود ممکن است واکنش فرد به داروهای ضد انعقادی مانند وارفارین که چرخه ویتامین K را هدف قرار می دهند، را تحت تاثیر قرار دهد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 2 نوامبر 2017 در مجله Molecular Nutrition & Food Research به چاپ رسید.راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Dietary Vitamin K and Association with Hepatic Vitamin K Status in a Yup'ik Study Population from Southwestern Alaska


Molecular Nutrition & Food Research, Accepted manuscript online: 2 November 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد