بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف ویتامین C و خطر شکستگی استخوان لگن

ارتباط مصرف ویتامین C و خطر شکستگی استخوان لگن
تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف بیشتر ویتامین C می تواند منجر به کاهش خطر شکستگی استخوان لگن شود.

مطالعات پیشین در زمینه ارتباط بین ویتامین C و خطر شکستگی استخوان منجر به نتایج ناسازگاری شده بود. بنابراین اخیرا محققان چینی برای بررسی دقیق این موضوع تحقیقاتی را انجام دادند.


آنها برای این کار تجزیه و تحلیل دقیقی بر روی مطالعات قبلی انجام دادند. جستجوهای آنها در منابع مختلف نشان داد که 6 مطالعه ارتباط بین ویتامین C و خطر شکستگی استخوان لگن را بررسی کرده اند. این مطالعات در مجموع بر روی 7908 نفر گروه کنترل و 2899 فرد تحت درمان بود.

بررسی دقیق داده های موجود در این مطالعات نشان داد که ارتباط مهمی بین مصرف بیشتر ویتامین C و کاهش خطر شکستگی استخوان لگن وجود دارد. این بررسی نشان داد با افزایش مصرف ویتامین C به اندازه هر 50 میلی گرم در روز خطر شکستگی استخوان لگن به اندازه 5 درصد کاهش پیدا می کند.

این مطالعه در تاریخ 3 نوامبر 2017 در مجله Osteoporosis International به چاپ رسید.راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Dietary vitamin C intake and the risk of hip fracture: a dose-response meta-analysis


Osteoporosis International, First Online: 03 November 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد