بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کم خونی ناشی از کمبود آهن با کاهش حواس در زنان جوان همراه است

کم خونی ناشی از کمبود آهن با کاهش حواس در زنان جوان همراه است
تحقیقات جدید نشان می دهد کم خونی ناشی از کمبود آهن در زنان جوان ممکن است با کاهش حواس و تمرکز آنها همراه باشد.

زنانی جوانی که در سنین باروری هستند بیشتر در معرض خطر کم خونی ناشی از کمبود آهن و کمبود آهن قرار دارند. هر دوی این اختلالات می تواند منجر به کاهش عملکرد شناختی آنها شود. همچنین چاقی می تواند این ارتباط را با تغییر سطح فریتین پیچیده تر کند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان استرالیایی انجام شد، ارتباط بین وضعیت آهن و عملکرد شناختی در زنان سالم جوان (18 تا 35 سال) که دارای وزن عادی  بوده یا چاق بودند مطالعه شد.

در این تحقیق 157 زن با وزن نرمال و 142 زن چاق مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج نشان داد شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در دو گروه به ترتیب 14 و 6 درصد بود. تفاوت چشمگیری بین شیوع این دو اختلال در دو گروه وجود نداشت.

همچنین مشخص شد زنانی که مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن هستند عملکرد شناختی (میزان حواس) بسیار پایین تری نسبت به زنانی که دچار فقر آهن هستند دارند.

این نتایج نشان می دهد کم خونی ناشی از کمبود آهن ممکن است تمرکز و حواس زنان جوان را در معرض کاهش قرار دهد.

این مطالعه در تاریخ 5 نوامبر 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.

راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


Iron Deficiency Anemia, Not Iron Deficiency, Is Associated with Reduced Attention in Healthy Young Women

Nutrients 2017, 9(11), 1216; doi:10.3390/nu9111216, Published: 5 November 2017.
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد