بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های روی بر کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان روده بزرگ

تاثیر مکمل های روی بر کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان روده بزرگ
مطالعات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های روی می تواند کیفیت زندگی را در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بهبود بخشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان برزیلی انجام شد، تاثیر مکمل های زینک بر روی شدت خستگی و کیفیت زندگی در بیمارن مبتلا به سرطان روده بزرگ که در حین شیمی درمانی بودند، آزمایش شد.

این بررسی بر روی 24 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ انجام شد. 10 نفر از این بیماران کپسول های خوراکی زینک با دوز 70 میلی گرم در روز و 14 نفر از آنها دارونما به مدت 16 هفته فورا بعد از عمل تا چهارمین دوره شیمی درمانی مصرف کردند.

تقریبا 45 روز پس از جراحی برداشت تومور، همه بیماران یک رژیم شیمی درمانی دریافت کرده بودند. قبل از هر دوره شیمی درمانی میزان کیفیت زندگی این بیماران ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف مکمل های زینک می تواند باعث پیشگیری از خستگی و حفظ کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان روده ای که در حین شیمی درمانی هستند، شود.

این مطالعه در سال 2017 در مجله Einstein (Sao Paulo) به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


Effects of zinc supplementation on fatigue and quality of life in patients with colorectal cancer

Einstein (Sao Paulo). 2017 Jan-Mar; 15(1): 24–28...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد