بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

استفاده از مکمل های گیاهی و غذایی در میان بیماران بستری شده

استفاده از مکمل های گیاهی و غذایی در میان بیماران بستری شده
استفاده از مکمل های گیاهی و غذایی در حال رشد روزافزون است. کارایی و ایمنی مصرف این مکمل ها مخصوصا در بین بیماران بستری شده موضوعی است که می تواند بسیار اهمیت داشته باشد.

محققان اخیرا مطالعه ای در مورد مصرف مکمل های گیاهی و غذایی توسط بیماران بستری شده انجام دادند.

تحقیقات آنها منجر به یافته هایی ارزشمند شد. از آن جمله مشخص شد که استفاده از مکمل های گیاهی و غذایی در بین بیماران بستری شده در سرتاسر دنیا با وضعیت اقتصادی-اجتماعی متفاوت موضوعی شایع است.

همچنین مشخص شد این مکمل ها بیشتر توسط زنان، افراد مسن و افراد تحصیل کرده با هدف تسکین شرایط پزشکی آنها مصرف می شود.

نکته جالب این بود که بیماران تمایل نداشتند مصرف مکمل های گیاهی و غذایی را فاش کنند و متخصصان و کارمندان بیمارستان عموما مصرف آنها را در پرونده پزشکی بیماران قرار نداده بودند.

نتایج بررسی این محققان نشان داد دانش موجود در مورد مصرف مکمل های گیاهی و غذایی هنوز دارای خلا هایی همچون استفاده آنها توسط افراد بستری شده در کشورهای در حال توسعه، ارتباط ویژه بین بیماری های مختلف و مصرف این مکمل ها، ارزیابی عوارض جانبی حاد آنها، موانع موجود در مورد پرس و جوی پزشکان در مورد مصرف آنها و مستندات مربوط به مصرف این مکمل ها می باشد.

اگرچه استفاده از چنین مکمل های امروزه بسیار شایع شده است اما محققان باید در پی پر کردن خلاهای فوق در مورد مصرف مکمل های گیاهی و غذایی بویژه برای افراد بستری شده باشند.

این مطالعه در 16 اکتبر 2017 در مجله European Journal of Integrative Medicine تحت چاپ قرار گرفته است.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Use and safety of dietary and herbal supplements among hospitalized patients: what have we learned and what can be learned?—A narrative review

European Journal of Integrative Medicine, Available online 16 October 2017, In Press
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد