بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش ویتامین D در پیشرفت بیماری پارکینسون

نقش ویتامین D در پیشرفت بیماری پارکینسون
تحقیقات جدید نشان می دهد بیماران مبتلا به پارکینسون دارای سطح ویتامین D بسیار کمتری نسبت به افراد عادی هستند.

مطالعات پیشین نیز نشان داده بود که کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به پارکینسون با افزایش شدت بیماری و اختلالات شناختی در ارتباط است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان انگلیسی انجام شد، سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در افرادی که در آنها بیماری پارکینسون به تازگی تشخیص داده شده بود و همچنین افراد گروه کنترل اندازه گیری شد.

هدف این محققان ارزیابی ارتباط بین سطح ویتامین D با پارامترهای این بیماری همچون شدت آن، عملکرد شناختی و میزان زوال جسمی در طول 36 ماه دوره پیگیری بود.

این مطالعه بر روی 145 فرد مبتلا به پارکینسون و 95 نفر به عنوان گروه کنترل انجام شد. سطح  25-هیدروکسی ویتامین D در ابتدای مطالعه و در 18 ماه بعد از آن اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح  25-هیدروکسی ویتامین D در افراد مبتلا به پارکینسون هم در ابتدای مطالعه و هم در 18 ماه بعد به مقدار قابل توجهی کمتر از گروه کنترل است.

سطح ویتامین D در این بیماران چندان با میزان عملکرد شناختی و زوال جسمی در ارتباط نبود. اما سطح آن با شدت بیماری ارتباط اندکی داشت.

این مشاهدات تایید کرد که بیماران مبتلا به پارکینسون دارای سطح ویتامین D بسیار کمتری نسبت به افراد عادی هستند. این قضیه می تواند سلامتی استخوان آنها را تهدید کرده و خطر شکستگی را در آنها افزایش دهد.

این تحقیق در تاریخ 4 اکتبر 2017 در مجله Journal of Parkinson's Disease به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

The Role of Vitamin D in Disease Progression in Early Parkinson's Disease.

J Parkinsons Dis. 2017 Oct 4. doi: 10.3233/JPD-171122. [Epub ahead of print]..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد