بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط سطح فولات و ویتامین B12 با آتروپی مغزی در افراد مسن دیابتی

ارتباط سطح فولات و ویتامین B12 با آتروپی مغزی در افراد مسن دیابتی
تحقیقات پیشین نشان داده است که سطح بالای فولات در افراد بزرگسالی که دارای کمبود ویتامین B12 هستند منجر به اختلالات شناختی می شود.

با توجه به این موضوع در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام گرفت، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که چگونه سطح بالای فولات و سطح پایین ویتامین B12 بطور مشارکتی می توانند دژنراسیون عصبی را تشدید کنند.

در این تحقیق 164 فرد دیابتی با میانگین سنی 75 سال مورد آزمایش قرار گرفتند. کمبود ویتامین B12 و سطح بالای فولات در این افراد به ترتیب براساس غلظت بالای متیل مالونیک اسید و غلظت فولات در سرم بالاتر از 31/4 نانومول بر لیتر ارزیابی شد.

در میان افراد بررسی شده 20 نفر دارای سطح بالای  متیل مالونیک اسید و فولات بالا شناسایی شدند.

داده های مربوط به تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) ساختاری این افراد ارزیابی شده و تاثیر سطح فولات و متیل مالونیک اسید به عنوان عوامل موثر اصلی، و نیز برهمکنش بین تاثیرات فولات و ویتامین B12، بر روی حجم مغز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد در افرادی که بطور همزمان دارای سطح بالای فولات و کمبود ویتامین B12 هستند اختلالاتی در ساختار مغزی آنها، بصورت آتروپی، در تصاویر مشاهده می شود.

در کنار مشاهدات حاصل از مطالعات قبلی در مورد عملکرد شناختی، این مطالعه از این قضیه حمایت می کند که سطح بالای فولات در بزرگسالانی که کمبود ویتامین B12 دارند می تواند با افزایش دژنراسیون عصبی در آنها در ارتباط باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 6 اکتبر 2017 در مجله The journal of nutrition, health & aging به چاپ رسید.راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


High serum folate is associated with brain atrophy in older diabetic people with vitamin B12 deficiency


The journal of nutrition, health & aging, First Online: 06 October 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد