بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط سطح ویتامین E با سندرم متابولیکی و محتوای چربی بدن و کبد

ارتباط سطح ویتامین E با سندرم متابولیکی و محتوای چربی بدن و کبد
محققان آلمانی در مطالعه ای جدید تلاش کردند تا ارتباط بین سطوح آلفا و گاما توکوفرول در بدن را با محدوده وسیعی از صفات مرتبط با چاقی در محدوده ای از شمال آلمان بررسی کنند.

در این تحقیق اندازه گیری های آنتروپومتری بر روی افراد انجام شد و حجم بافت چربی و چربی کبد توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی در 641 نفر (میانگین سنی 61 سال و 40/6 درصد زن) اندازه گیری شد.

غلظت آلفا و گاما توکوفرول نیز با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در این افراد اندازه گیری شد.

در مرحله بعد با استفاده از روش های معتبر ارتباطات بین سطح آلفا و گاما توکوفرول با پارامترهایی همچون بافت چربی زیر جلدی (SAT) و شکمی (VAT)، شدت سیگنال کبدی (LSI)، بیماری کبد چرب (FLD)  و سندرم متابولیک (MetS) ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد نسبت آلفاتوکوفرول به کلسترول به شکل مثبت با بافت چربی شکمی و سندرم متابولیک در ارتباط است. همچنین مشخص شد نسبت گاماتوکوفرول به کلسترول نیز به شکل مثبت با بافت چربی شکمی، بافت چربی زیر جلدی و سندرم متابولیک ارتباط دارد.

همچنین سطوح آلفا و گاما توکوفرول با تری گلیسیرید بالا و سطح کلسترول لیپوپروتئین کم چگالی نیز در ارتباط بود. اما ارتباط خاصی بین نسبت  آلفا و گاماتوکوفرول به کلسترول با شدت سیگنال کبدی (LSI) و بیماری کبد چرب (FLD)  مشاهده نشد.

سطوح ویتامین E در حال گردش نیز ارتباطات قوی ای  با بافت چربی شکمی و سندرم متابولیک داشت.

نتایج این تحقیق در تاریخ 18 اکتبر 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسیده است.راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Association of Vitamin E Levels with Metabolic Syndrome, and MRI-Derived Body Fat Volumes and Liver Fat Content

Nutrients 2017, 9(10), 1143; doi:10.3390/nu9101143, Published: 18 October 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد