بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر گیاه خار مریم بر سرطان پروستات

تاثیر گیاه خار مریم بر سرطان پروستات
عصاره های استخراج شده از دانه های خار مریم، نام علمی: Silibum marianum، به طور معمول به عنوان سیلیبینین (silibinin) و سیلیمارین (silymarin) شناخته شده و براساس تحقیقات فعالیت های ضد سرطانی در سرطان پروستات انسانی در شرایط آزمایشگاهی و in vivo دارند.

 هفت ترکیب مختلف فلاونولیگنان و یک نوع فلاونوئید از عصاره های تجاری سیلیمارین استخراج شده اند. مهمترین آنها، دو جفت دیاسترومر، سیلیدین A و سیلیدین B و ایزوسیلیبین A و ایزوسیلیبین B از جمله این ترکیبات هستند.

 در مقابل، سیلیبینین فقط از یک مخلوط 1: 1 سیلیدین A و سیلب B تشکیل شده است. با این ایزومرها اکنون در مقادیر کافی برای مطالعات بیولوژیکی قابل استخراج هستند، فعالیت های ضد سرطان پروستات انجام شده است. براساس مطالعات ایزوسیلیبین B بطور پیوسته قوی تر از سایر ترکیبات خالص یا عصاره های تجاری در پیشگیری از رشد سلول های سرطانی بوده است.

 ایزوسیلیبین A و ایزوسیلیبین B همچنین موثرترین مهار کننده های ترشح آنتی ژن خاص پروستات توسط سلول های LNCaP وابسته به آندروژن بوده اند.

سیلیمارین و سیلیبینین نیز برای اولین بار برای جلوگیری از فعالیت پروتئین ژن topoisomerase IIalpha ژل در سلول های DU145 بطور موثر استفاده شده است.


 این یافته ها حاکی از آن است که عصاره گیاه خار مریم حاوی ترکیباتی است که ممکن است توان بالقوه در پیشگیری و درمان سرطان پروستات داشته باشد.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


Milk thistle and prostate cancer: differential effects of pure flavonolignans from Silybum marianum on antiproliferative end points in human prostate carcinoma cells.

Cancer Res. 2005 May 15;65(10):4448-57...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد