بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سلامت جنسی: جنبه های ژنتیکی افزایش سن در تولید مثل زنان

سلامت جنسی: جنبه های ژنتیکی افزایش سن در تولید مثل زنان
طول عمر باروری در زنان می تواند به صورت زمان بین شروع بلوغ و تخریب تخمک در سن یائسگی تعریف شود.

اولین علائم بلوغ در بازه سنی 8-13 سالگی و یائسگی طبیعی در بازه سنی 40 تا 60 سالگی رخ می دهد. در موارد نادر این زمان بندی ممکن است با اختلال مواجه شود. این قضیه می تواند با پیامدهای وخیم اجتماعی، اقتصادی و بالینی همراه باشد.

باروری طبیعی به طور متوسط 10 سال قبل از یائسگی کاهش می یابد. مطالعات ژنومی و کاربردی، ده ها جهش بسیار مخرب مرتبط با اختلالات تولید مثل و همچنین متداول را در  انواع DNA مرتبط با زمان بلوغ یا یائسگی شناسایی کرده اند.

 اثر سن مادری برای  ناهنجاری های عددی اعم از تریزومی 21 (سندرم دوان)، تریزومی 18 ( سندرم ادواردز) و تریزومی 13 (سندرم پاتو) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. تریزومی21  معمولا به دلیل شکست در جدایی یا تفکیک یکی از جفت های کروموزوم های همولوگ در خلال آنافار  I مادری رخ می دهد که با افزایش سن مادران باردار تفکیک یکی از جفت کروموزوم های همتا حین آنافاز افزایش می یابد.

در تریزومی 21 ، 95% خطای میتوزی مادری و 5% پدری، در تریزومی 18، 90%  خطای میتوزی مادری و 10% پدری و در تریزومی 13،85 % خطای میتوزی مادری و 15% پدری مربوط می باشد که با افزایش سن مادران رابطه مستقیم دارند.


این یافته ها، طیف وسیعی از مکانیزم های درگیر در تولید مثل در سنین بالا را برجسته کرده اند، که فرآیندهای بیولوژیکی مهم و اصولی از جمله تنظیم چرخه سلولی و هومئوستازی انرژی را شامل می شوند و در تنظیمات مولکولی باروری در سنین بالا و خطر بیماری همکاری دارند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط یک محقق ایتالیایی انجام شد جنبه های ژنتیکی افزایش سن در تولید مثل زنان مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Genetic Aspects of Aging in Female Reproduction

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 22...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد