بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطوح هورمون های جنسی و کیفیت اسپرم

ارتباط بین سطوح هورمون های جنسی و کیفیت اسپرم
بافت بینابینی بیضه ها محل تولید اندروژن در بدن است. فضاهای بین مجاری منی ساز توسط بافت های متصل کننده پوشیده شده است. ترشح تستوسترون توسط سلول های بینابینی بوسیله هورمون  دیگرگنادوتروپیک غده هیپوفیز، هورمون لوتئینه کننده، تحریک می شود.

تستوسترون تولید شده توسط سلول های بینابینی برای تکمیل تولید منی ضروری است. بنابراین هر دو هورمون FSH و LH برای انجام درست و طبیعی تولید منی مورد نیاز هستند.

در مطالعه ای که توسط محققان ایرانی انجام گرفت ارتباط بین این هورمون های جنسی و کیفیت اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 45 نمونه از خون و منی گرفته شده و در آنها سطح هورمون های جنسی و پارامترهای اسپرم اندازه گیری شد.

براساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت تستوسترون در نمونه های خونی موجود 1/63 نانوگرم بر لیتر بود. میانگین غلظت LH نیز در نمونه های خونی موجود 58/86 نانو گرم بر لیتر بدست آمد.

همچنین میانگین پارامترهای کیفیت اسپرم نیز به صورت زیر بدست آمد.
 میزان تحرک جرمی : 78/28 درصد
اسپرم های مرده 2/28 درصد
اسپرم های زنده 97/17 درصد
شکل غیر عادی دمی: 11/52 درصد

علاوه بر پارامترهای فوق، شاخص های دیگری نیز در نمونه های منی اندازه گیری و بررسی شد.

در مجموع آنالیز نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط چشمگیری در این مطالعه بین سطح هورمون های جنسی و پارامترهای کیفیت اسپرم وجود ندارد.

با وجود اینکه در این مطالعه همبستگی چشمگیری بین سطح هورمون های جنسی و پارامترهای کیفیت اسپرم مشاهده نشد، اما شواهد علمی تایید کرده اند که تستوسترون یک پیش نیاز ضروری برای حفظ منی سازی در سطح مناسب در بیضه هاست. همچنین مشخص شده است که LH بر روی سلول های بینابینی بیضه ای تاثیر گذاشته و ترشح اندروژن، تستوسترون اولیه، در آنها را افزایش می دهد.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.

منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


Correlation of Reproductive Hormone Levels (Testosterone and Luteinizing Hormone) with Epididymal Sperm Quality

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 40...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، بارداری، باروری، مکمل ورزشی، ورزشکار، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، ویتامین گروه ب، ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، آنتی اکسیدان، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، داروخانه آنلاین، داروخانه، خرید قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری، شربت کودکان، تقویت کودکان، سوء تغذیه کودکان، خستگی مفرط، نشاط، داروخانه های گیاهی، داروخانه های سنتی، اتحادیه، مکمل های ویتامینی، خرید قرص، تهیه شربت، تقویتی، ورزشی، پروتئین، گیاهان دارویی، منابع علمی، آنلاین، مکمل شناسی،

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد