بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر افسردگی و اضطراب بر عملکرد شناختی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

تاثیر افسردگی و اضطراب بر عملکرد شناختی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان شایع ترین و مهمترین اختلال غدد درون ریز در زنانی که در سنین باروری هستند شناخته می شود. شیوع این اختلال در زنان در جوامع مختلف از 2/2 تا 26 درصد می باشد.

تحقیقات نشان داده اند که افسردگی و اضطراب در سطوح مختلفی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مشاهده شده است.

در مطالعه ای که اخیرا در دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد، میزان افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ارتباط آن با عملکرد شناختی این بیماران ارزیابی شده و این پارامترها در این زنان با زنان سالم مقایسه شد.

در این مطالعه بررسی های بر روی 45 زن که سندرم تخمدان پلی کیستیک در آنها تشخیص داده شده بود و 45 زن سالم به عنوان گروه کنترل انجام شد. اضطراب و افسردگی و همچنین عملکرد شناختی در این افراد با استفاده از پرسشنامه ها و روش های معتبر سنجش شد.

نتایج بدست آمده حاکی از این بود که میانگین نمره کسب شده در پرسشنامه های سنجش افسردگی و اضطراب برای زنان مبتلا به سندرم 20/22 است در حالی که این نمره برای گروه کنترل 14/62 بود. این نتیجه نشان می دهد اضطراب و افسردگی در گروه بیماران به مراتب بیشتر است.

فراوانی حالت شدید افسردگی و اضطراب برای گروه مبتلا به سندرم به ترتیب 28/8 و 26/6 درصد و برای افراد سالم به ترتیب 4 و 13 درصد بود.

همچنین بررسی ها نشان داد ارتباط چشمگیری بین سطح افسردگی و اضطراب با عملکرد شناختی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک وجود ندارد.

این مطالعه نشان داد افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بیش از زنان سالم است. اما با وجود گزارشات متعدد ارتباطی بین افزایش اضطراب و افسردگی با عملکرد شناختی در این زنان در مطالعه حاضر مشاهده نشد.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


The Effect of Depression and Anxiety on Cognitive Performance in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 75...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، افسردگی، اضطراب، سندرم تخمدان، غدد درون ریز، بارداری، باروری، مکمل ورزشی، ورزشکار، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، ویتامین گروه ب، ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، آنتی اکسیدان، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، داروخانه آنلاین، داروخانه، خرید قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری، شربت کودکان، تقویت کودکان، سوء تغذیه کودکان، خستگی مفرط، نشاط، داروخانه های گیاهی، داروخانه های سنتی، اتحادیه، مکمل های ویتامینی، خرید قرص، تهیه شربت، تقویتی، ورزشی، پروتئین، گیاهان دارویی، منابع علمی، آنلاین، مکمل شناسی،

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد