بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه سطح تستوسترون قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی

واریکوسل، که یکی از شایع ترین دلایل ناباروری در مردان است،  اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه ‌ها است. شیوع آن زیر ۱۰ سال نادر است ولی در بالغین جوان ۱5 درصد و در مردان نابارور ۲۰ تا ۴0 درصد می ‌باشد.

در کسانی که با ناباروری ثانویه مراجعه می ‌نمایند، یعنی قبلاً بچه ‌دار شده ‌اند شیوع واریکوسل به ۷0 درصد می ‌رسد. در ۹0 درصد موارد طرف چپ و در ۱0درصد موارد دوطرفه است. واریکوسل می‌ تواند باعث کاهش تولید اسپرم یا کاهش کیفیت اسپرم تولیدی شود، اما تمام انواع واریکوسل اثری روی اسپرم ندارند.

در مطالعه ای که توسط محققان ایرانی انجام شد، تاثیر واریکوسلکتومی بر سطح تستوسترون سرم و بهبود کیفیت اسپرم در مردان نابارور مبتلا به واریکوسل ارزیابی شد.

در این مطالعه سطح تستوسترون 115 مرد نابارور مبتلا به واریکوسل (پس از واریکوسلکتومی) با سطح آن در 240 مرد بارور مورد مقایسه قرار گرفت. علاوه بر این، سطح تستوسترون در این افراد براساس سن، درجه و اندازه بیضه نرمال سازی شد. همچنین در مردان نابارور میزان بهبود پارامترهای اسپرم قبل و بعد از عمل جراحی واریکووسلکتومی مورد بررسی قرار گرفت.

میانگین سنی مردان بیمار و مردان بارور به ترتیب 32/2 و 32/8 سال بود (محدوده سنی 21 تا 46 سال). میانگین سطح تستوسترون قبل از عمل جراحی در مردان نابارور مبتلا به واریکوسل و مردان بارور به ترتیب 567 (222) و 583 (263) نانوگرم بر دسی لیتر بود. تفاوت های مشاهده شده در سطح تستوسترون از لحاظ آماری چندان چشمگیر نبود.

مردان نابارور به مدت 3 تا 6 ماه پس از عمل جراحی مجددا ارزیابی شدند و مشخص شد که میانگین سطح تستوسترون در آنها 594 (243) نانوگرم بر دسی لیتر است.

ارزیابی کیفیت منی قبل و بعد از واریکوسلکتومی نشان داد که تعداد اسپرم ها در منی به تعداد قابل توجهی پس از عمل جراحی افزایش یافته است. اما در مورد سایر پارامترهای منی تغییر چشمگیری مشاهده نشد.

این نتایج نشان داد که عمل جراحی واریکوسلکتومی می تواند منجر به افزایش سطح تستوسترون سرم در مردان نابارور مبتلا به واریکوسل شود. نویسندگان این مقاله پیشنهاد کردند این تاثیر مثبت پس از واریکوسلکتومی احتمالا به دلیل بهبود عملکرد سلول لیدیگ می باشد.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Comparison of Serum Testosterone Levels before and after Varicocelectomy

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 41

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد