بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

لاکتوفرین یا نمک های فروس: کدام در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن موثرترند؟

لاکتوفرین یا نمک های فروس: کدام در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن موثرترند؟
در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان مصری انجام شد، کارایی مصرف خوراکی مکمل های لاکتوفرین در مقابل ترکیبات فروس آهن خوراکی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در دوران بارداری مقایسه شد.

این محققان مرور کاملی بر تمام مطالعاتی که از این دو مکمل برای درمان کم خونی استفاده کرده بودند انجام داده و آنها را کاملا تجزیه و تحلیل کردند. آنها تاثیر مصرف هر کدام از این مکمل ها را بر روی پارامترهای مختلف مقایسه کردند.

نتایج تحقیقات آنها نشان داد میزان تغییرات در سطح هموگلوبین در 4 هفته برای مصرف لاکتوفرین بهتر از سولفات آهن خوراکی بوده است. این یافته از 4 آزمایش بالینی که در آن 600 زن مورد بررسی قرار گرفته بودند استنتاج شد.

در زمانی که افراد مورد بررسی براساس شدت کم خونی طبقه بندی شدند، در افرادی که کم خونی ملایم داشتند تفاوت چشمگیری بین سطح هموگلوبین بین دو گروه مصرف کننده لاکتوفرین یا سولفات آهن وجود نداشت. اما در افرادی که کم خونی متوسط داشتند، لاکتوفرین در افزایش سطح هموگلوبین خون به مراتب موثرتر بود.

همچنین عوارض جانبی گوارشی بسیار کمتری در افرادی که لاکتوفرین را مصرف کرده بودند مشاهده شد.

اما در مورد سایر پارامترها از جمله پارامترهای بارداری تفاوت چشمگیری بین دو گروه مشاهده نشد.

این مطالعه نشان داد برای درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در زنان باردار کارایی مکمل های لاکتوفرین می تواند به خوبیه یا بهتر از مکمل های های سولفات آهن باشد اما عوارض جانبی آن حتی کمتر از سولفات آهن است.

بنابرین مکمل های لاکتوفرین می تواند جایگزینی جدید برای سایر مکمل های آهن در درمان کم خونی باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 4 اکتبر 2017 در مجله European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology  به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد